Haapsalu sotsiaalmaja

Sotsiaalmaja kontaktid:

Kastani 7 Haapsalu 90508
E-mail: info@sotsmaja.ee

Kodulehekülg: https://sotsiaalmaja.haapsalu.ee

Sekretär ja üldinfo: 473 5060, 5301 1424
Direktor: 473 5061, 58862323
Sotsiaaltöötaja (koduteenus, turvakodu, varjupaik): 473 5066, 5328 4333

Sotsiaaltöötaja (eakate päevakeskus, omastehooldus, nõustamine)  473 5062, 5855 7695
Supiköök: 473 5063
Vaata meid ka facebookis: Haapsalu Sotsiaalmaja

Haapsalu Sotsiaalmaja on eelkõige Haapsalu linna eakatele ja puuetega inimestele hoolekandeteenuseid osutav keskus.

Haapsalu Sotsiaalmaja osutab või korraldab alljärgnevaid teenuseid:

·         Koduteenus

·         Päevakeskus (huviringid ja üritused/teabepäevad)

·         Toitlustamine (supiköök, sooja toidu kojuviimine, kohvik)

·         Sotsiaaltransporditeenus

·         Turvakodu- ja varjupaigateenus

·         Erihoolekandeteenused (igapäevaelu toetamine, toetatud elamine, töötamise toetamine, igapäevaelu toetamine autismispektriga ja äärmuslikult kahjustava käitumisega klientidele) 

·         Muud tegevused ja teenused: võlanõustamine, omastehooldajate tugirühm, ATH ja autistlike laste vanemate kokkusaamised jms.

 

Avatud on kohvik E-R kell 10.00-15.00, soe toit alates kell 11.00

Avatud on supiköök E-R alates 10.30 kuni suppi jätkub

Vererõhu mõõtmine kolmapäeviti kell 12.00-14.00

Dušši kasutamise võimalus, pesupesemise võimalus

Sotsiaaltranspordi kasutamine etteregistreerimisega tel 473 5060

Võimalus rentida ruume (võimlemissaal, kohvik, väiksemad ruumid)

 

Eakate päevakeskuse tegevuse raames huvitegevused:

·         Seeniortantsurühmad ja istumistants, juhendaja Eha Toomsaar,

·         Võimlemine eakatele, juhendajad Evgenia Luidalepp ja Larissa Kirss

·         Naiskoor Netty, juhendajad  Maaja Moppel ja Tia-Elina Kaukes

·         Loovtööring, juhendaja Ülo Telgmaa

·         Ettelugemine eakatele ja lugemisraskustega inimestele, juhendaja Vilja Raagmaa

·         Inglise keele ring, juhendaja Mari Kald

·         Kabering, juhendaja Kalev Randlaine

·         Saviring, juhendaja Krista- Mai Kaljuste

·         Meestehommik

Huviringid (va saviring) on tasuta ja toimuvad septembrist maini.

 

Sotsiaalmajas tegutseb veel:

AA-rühm       

Lääne Maakonna Keskraamatukogu Laenutuspunkt

Ruume kasutavad Haapsalu ja Läänemaa puuetega inimeste ühingud, Haapsalu Pensionäride Ühendus.

Haapsalu Sotsiaalmaja erihoolekandeteenus ja koduteenus on hinnatud vastavaks EQUASS Assurance põhimõtetele ja meile on detsembris 2016 antud EQUASS Assurance sertifikaat.

Sotsiaalmaja tegevustes on oodatud kaasa lööma ka vabatahtlikud, kes soovivad abistada eakaid ja puuetega inimesi. 

Rohkem infot kodulehel https://sotsiaalmaja.haapsalu.ee