Hanke eesmärgiks on Erja-Uuemõisa ning Ungru tee osaline 2,5x pindamine. Hanke kontaktisik on aselinnapea Innar Mäesalu tel 56 480360, e-post: innar.maesalu@haapsalulv.ee . Pakkumuse...

Haapsalu Linnavalitsus ootab pakkumusi alla lihthanke piirmäära hankele „Teede ja tänavate pindamine"

Hanke eesmärgiks on Erja-Uuemõisa ning Ungru tee osaline 2,5x pindamine. Hanke kontaktisik on aselinnapea Innar Mäesalu tel 56 480360, e-post: innar.maesalu@haapsalulv.ee . Pakkumuse...

Hanke eesmärgiks on Paralepa tervisepargi taristu rekonstrueerimine terviklikuks ja kujundamine erinevate liikumisharrastuse võimalustega keskkonnaks. Hanke kontaktisik on ehitusnõunik Aivar...

Haapsalu Linnavalitsus ootab pakkumusi alla lihthanke piirmäära hankele „Paralepa tervisepargi projekteerimistööd“

Hanke eesmärgiks on Paralepa tervisepargi taristu rekonstrueerimine terviklikuks ja kujundamine erinevate liikumisharrastuse võimalustega keskkonnaks. Hanke kontaktisik on ehitusnõunik Aivar...

Hanke eesmärgiks on Loojangu tänava ja sellega piirnevate kruntide maa-ala vertikaalplaneerimine. Hanke kontaktisik on ehitusnõunik Aivar Sein tel 472 5351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee...

Haapsalu Linnavalitsus ootab pakkumusi alla lihthanke piirmäära hankele „Loojangu tänava piirkonna vertikaalplaneerimine“

Hanke eesmärgiks on Loojangu tänava ja sellega piirnevate kruntide maa-ala vertikaalplaneerimine. Hanke kontaktisik on ehitusnõunik Aivar Sein tel 472 5351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee...

Hanke eesmärgiks on Haapsalu Linna Algkooli ja Haapsalu Noorte Huvikeskuse ühisele õuealale uue spordi- ja mänguväljaku rajamine ning olemasoleva amortiseerunud väljaku demontaaž. ...

Haapsalu Linnavalitsus algatas lihthanke „Haapsalu Linna Algkooli spordi- ja mänguväljaku rajamine " läbiviimise.

Hanke eesmärgiks on Haapsalu Linna Algkooli ja Haapsalu Noorte Huvikeskuse ühisele õuealale uue spordi- ja mänguväljaku rajamine ning olemasoleva amortiseerunud väljaku demontaaž. ...

Hanke eesmärgiks on leida ettevõtja, kes teostab Lossiplatsi kinnistul teekatendi tasandusfreesimise ja uue kulumiskihi paigalduse. Hanke kontaktisik on aselinnapea Innar Mäesalu tel +372...

Haapsalu Linnavalitsus ootab pakkumusi hankele „Haapsalu Lossiplatsi teekatte osaline remont ".

Hanke eesmärgiks on leida ettevõtja, kes teostab Lossiplatsi kinnistul teekatendi tasandusfreesimise ja uue kulumiskihi paigalduse. Hanke kontaktisik on aselinnapea Innar Mäesalu tel +372...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke Haapsalu linna hulkuvate loomade püüdmise ja  varjupaigateenuste osutamiseks aastatel 2023-2028. Hanke eesmärgiks on leida...

Avatud hankemenetlusega riigihange „Hulkuvate loomade püüdmine ja varjupaigateenuste tellimine perioodil 2023-2028“

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke Haapsalu linna hulkuvate loomade püüdmise ja  varjupaigateenuste osutamiseks aastatel 2023-2028. Hanke eesmärgiks on leida...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke Läänemaa jäätmejaama opereerimiseks aastatel 2023-2028. Hanke eesmärgiks on Läänemaa jäätmejaama kinnistul jäätmejaama...

Avatud hankemenetlusega riigihange „Läänemaa jäätmejaama opereerimine 2023 -2028“

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke Läänemaa jäätmejaama opereerimiseks aastatel 2023-2028. Hanke eesmärgiks on Läänemaa jäätmejaama kinnistul jäätmejaama...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke Haapsalu supelrandades rannavalveteenuse osutamiseks aastatel 2023-2026. Hanke eesmärgiks on Haapsalu linna supelrandades...

Riigihange „Haapsalu linna supelrandade rannavalve 2023-2026“

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke Haapsalu supelrandades rannavalveteenuse osutamiseks aastatel 2023-2026. Hanke eesmärgiks on Haapsalu linna supelrandades...

Hanke eesmärk on Haapsalu sademeveesüsteemide eelvoolude rekonstrueerimise ja rajamise ehitustöödele omanikujärelevalve teostamine. Hanke kontaktisik on ehitusnõunik Aivar Sein tel 472 5351,...

Haapsalu Linnavalitsus ootab pakkumusi alla lihthanke piirmäära hankele „Haapsalu sademeveesüsteemide eelvoolude rekonstrueerimise ja rajamise omanikujärelevalve".

Hanke eesmärk on Haapsalu sademeveesüsteemide eelvoolude rekonstrueerimise ja rajamise ehitustöödele omanikujärelevalve teostamine. Hanke kontaktisik on ehitusnõunik Aivar Sein tel 472 5351,...

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.04.2023 kell 10.00. Pakkumused esitada digiallkirjastatult linna üldisele e-postile hlv@haapsalulv.ee . Täpsemad tingimused Haapsalu Linnavalitsuse ...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab maakasutuse konkursi Ranna tee 4 paiknevale ärimaale rentniku leidmiseks, kes rajaks kinnistule kaks padeli väljakut.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.04.2023 kell 10.00. Pakkumused esitada digiallkirjastatult linna üldisele e-postile hlv@haapsalulv.ee . Täpsemad tingimused Haapsalu Linnavalitsuse ...

Hanke eesmärgiks on leida töövõtja(d), kes teostaks kevadsuvisel perioodil maapiirkonna teede, linna tänavate, kõnniteede, jalgrattateede, parklate ja muude teerajatiste hooldust ja remonttöid...

Haapsalu Linnavalitsus algatas riigihanke „Haapsalu linna teede ja tänavate hooldus 2023 – 2027" läbiviimise.

Hanke eesmärgiks on leida töövõtja(d), kes teostaks kevadsuvisel perioodil maapiirkonna teede, linna tänavate, kõnniteede, jalgrattateede, parklate ja muude teerajatiste hooldust ja remonttöid...

Tugiisiku peamisteks ülesanneteks on rahvusvahelise kaitse saaja toetamine igapäevaelus ja abistamine Eesti ühiskonda integreerumisel. Tugiisik lähtub teenust osutades Haapsalu Linnavalitsuse...

Haapsalu Linnavalitsus soovib sõlmida tugiisikuteenuse osutamise lepinguid nelja tugiisikuga

Tugiisiku peamisteks ülesanneteks on rahvusvahelise kaitse saaja toetamine igapäevaelus ja abistamine Eesti ühiskonda integreerumisel. Tugiisik lähtub teenust osutades Haapsalu Linnavalitsuse...

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31.03. kell 10.00. Pakkumused esitada digiallkirjastatult linna üldisele e-postile hlv@haapsalulv.ee . Täpsemad tingimused Haapsalu Linnavalitsuse ...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab konkursi Promenaadi tn 3 asuvale paadisillale ja müügikioskile rentniku leidmiseks, kes laenutab veetarvikuid ning peab kohvikut.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31.03. kell 10.00. Pakkumused esitada digiallkirjastatult linna üldisele e-postile hlv@haapsalulv.ee . Täpsemad tingimused Haapsalu Linnavalitsuse ...

Haapsalu Linnavalitsus viib läbi elektroonilise enampakkumise, mille eesmärk on võõrandada  Haapsalu linnale kuuluv hoonestatud kinnistu pindalaga 2488 m 2 , katastritunnus 67401:012:0211,...

Enampakkumine hoonestatud kinnistu võõrandamiseks: Turbakuuri, Jõõdre küla, Haapsalu linn, Lääne maakond

Haapsalu Linnavalitsus viib läbi elektroonilise enampakkumise, mille eesmärk on võõrandada  Haapsalu linnale kuuluv hoonestatud kinnistu pindalaga 2488 m 2 , katastritunnus 67401:012:0211,...

Haapsalu linn korraldab alla siseriikliku piirmääraga hanke ehitustööde teostamiseks kahes linnale kuuluvas tühjana seisvas elamiskõlbmatus korteris. Hanke eesmärk on sõlmida leping...

Haapsalu Linnavalitsus ootab pakkumisi hankele „Korterite renoveerimine (kaks korterit)“.

Haapsalu linn korraldab alla siseriikliku piirmääraga hanke ehitustööde teostamiseks kahes linnale kuuluvas tühjana seisvas elamiskõlbmatus korteris. Hanke eesmärk on sõlmida leping...

Hanke eesmärgiks on leida ettevõtja, kes tarnib ja paigaldab laadimistaristu kahele elektriautole ning osutab paigaldatud seadmetega laadimisteenust Hanke kontaktisik on aselinnapea Innar...

Haapsalu Linnavalitsus ootab pakkumusi hankele „Elektriautode laadimistaristu paigaldus ja laadimisteenuse osutamine".

Hanke eesmärgiks on leida ettevõtja, kes tarnib ja paigaldab laadimistaristu kahele elektriautole ning osutab paigaldatud seadmetega laadimisteenust Hanke kontaktisik on aselinnapea Innar...

Hanke eesmärgiks on elektrienergia ostmine kogutarnena Haapsalu Linnavalitsusele, linna allasutustele, linna tegevusega seotud tarbimiskohtadele ja partnerettevõtetele eeldatavalt perioodil mai...

Haapsalu Linnavalitsus algatas avatud menetlusega riigihanke „Elektrienergia ostmine 2023–2026" läbiviimise.

Hanke eesmärgiks on elektrienergia ostmine kogutarnena Haapsalu Linnavalitsusele, linna allasutustele, linna tegevusega seotud tarbimiskohtadele ja partnerettevõtetele eeldatavalt perioodil mai...

Hanke eesmärgiks on leida omanikujärelevalve teenuse osutaja, kes oma kompetentsuse ja kogemusega kontrollib Männiku tee kergliiklustee ehitustööde vastavust ehituslepingule. Hanke...

Haapsalu Linnavalitsus ootab pakkumusi alla lihthanke piirmäära hankele „Männiku tee kergliiklustee rajamise omanikujärelevalve".

Hanke eesmärgiks on leida omanikujärelevalve teenuse osutaja, kes oma kompetentsuse ja kogemusega kontrollib Männiku tee kergliiklustee ehitustööde vastavust ehituslepingule. Hanke...

Hanke eesmärgiks on Kaevaniidu peakraavi (Randsalu oja) ja Valgevälja metsa kuivenduskraavide puhastamine ning Asuküla peakraavi truubi asendamine ning sellega kaasnevad muud ehitustööd. ...

Haapsalu Linnavalitsus algatas lihthanke „Asuküla ja Kaeveniidu peakraavi ning Valgevälja metsa kuivenduskraavide puhastamine" läbiviimise.

Hanke eesmärgiks on Kaevaniidu peakraavi (Randsalu oja) ja Valgevälja metsa kuivenduskraavide puhastamine ning Asuküla peakraavi truubi asendamine ning sellega kaasnevad muud ehitustööd. ...

Hanke eesmärgiks on rajada Männiku tee kogupikkuses kergliiklustee, mis on jagatud jalgratta- ja jalgteeks. Rajatava kergliiklustee kogupikkus on (tee teljel) 1,259 km. Kergliiklustee kaetakse...

Haapsalu Linnavalitsus algatas avatud menetlusega riigihanke „Männiku tee kergliiklustee projekteerimine ja rajamine" läbiviimise.

Hanke eesmärgiks on rajada Männiku tee kogupikkuses kergliiklustee, mis on jagatud jalgratta- ja jalgteeks. Rajatava kergliiklustee kogupikkus on (tee teljel) 1,259 km. Kergliiklustee kaetakse...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 13