Hanke lühikirjeldus: Haapsalu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava (edaspidi ÜVVK) koostatakse perioodiks 2024 – 2036. Haapsalu linna territooriumile jäävad ÜVVK piirkonnad on...

Haapsalu Linnavalitsus ootab pakkumusi alla lihthanke piirmäära hankele „Haapsalu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine“.

Hanke lühikirjeldus: Haapsalu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava (edaspidi ÜVVK) koostatakse perioodiks 2024 – 2036. Haapsalu linna territooriumile jäävad ÜVVK piirkonnad on...

Hanke lühikirjeldus: Auditeerida Haapsalu linna 2023, 2024 ja 2025 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanded. Esitada iga majandusaasta raamatupidamise aastaaruande kohta vandeaudiitori...

Haapsalu Linnavalitsus ootab pakkumusi alla lihthanke piirmääraga hankele „Haapsalu linna 2023-2025 aastate majandusaasta aruannete auditeerimiseks audiitorlepingu sõlmimine“.

Hanke lühikirjeldus: Auditeerida Haapsalu linna 2023, 2024 ja 2025 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanded. Esitada iga majandusaasta raamatupidamise aastaaruande kohta vandeaudiitori...

Hanke lühikirjeldus: Haapsalus Kuuse 1 kinnistul asuvad hooned on amortiseerunud ja planeeritud lammutada. Tegemist on kunagise keskkooli ja hilisema põhikooli kinnistuga. Kinnistul asub neli...

Haapsalu Linnavalitsus ootab pakkumusi alla lihthanke piirmäära hankele „Kuuse 1 hoonete lammutusprojekti koostamine“.

Hanke lühikirjeldus: Haapsalus Kuuse 1 kinnistul asuvad hooned on amortiseerunud ja planeeritud lammutada. Tegemist on kunagise keskkooli ja hilisema põhikooli kinnistuga. Kinnistul asub neli...

Enampakkumine korteriomandi võõrandamiseks: Aadress: Raudtee tn 4-3, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Läänemaa. Enampakkumine lõppeb 15.02.2024 kell 12.00. Oksjon on elektrooniline ja...

Haapsalu Linnavalitsus viib läbi elektroonilise enampakkumise, mille eesmärk on võõrandada Haapsalu linnale kuuluv korteriomand (2-toaline, 48,7 m2).

Enampakkumine korteriomandi võõrandamiseks: Aadress: Raudtee tn 4-3, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Läänemaa. Enampakkumine lõppeb 15.02.2024 kell 12.00. Oksjon on elektrooniline ja...

Hanke lühikirjeldus: Auditeerida Haapsalu linna 2023, 2024, 2025 ja 2026 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanded. Esitada iga majandusaasta raamatupidamise aastaaruande kohta vandeaudiitori...

Haapsalu Linnavalitsus ootab pakkumusi alla lihthanke piirmäära hankele „Haapsalu linna 2023-2026 aastate majandusaasta aruannete auditeerimiseks audiitorlepingu sõlmimine“.

Hanke lühikirjeldus: Auditeerida Haapsalu linna 2023, 2024, 2025 ja 2026 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanded. Esitada iga majandusaasta raamatupidamise aastaaruande kohta vandeaudiitori...

Hanke lühikirjeldus: Haapsalu holmidele kergliiklusteede võrgustiku rajamiseks tuleb koostada Holmide kergliiklustee ehitusprojekt põhiprojekti staadiumis. Hanke mahus projekteeritava...

Haapsalu Linnavalitsus ootab pakkumusi alla lihthanke piirmäära hankele „Holmide kergliiklustee projekteerimine“.

Hanke lühikirjeldus: Haapsalu holmidele kergliiklusteede võrgustiku rajamiseks tuleb koostada Holmide kergliiklustee ehitusprojekt põhiprojekti staadiumis. Hanke mahus projekteeritava...

Haapsalu Linnavalitsus kuulutab välja avatud menetlusega riigihanke „Täiskasvanute varjupaiga teenus" osutamiseks.  Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.11.2023 kell 09:00 Hanketeade...

Riigihanke „Täiskasvanute varjupaiga teenus“ läbiviimine

Haapsalu Linnavalitsus kuulutab välja avatud menetlusega riigihanke „Täiskasvanute varjupaiga teenus" osutamiseks.  Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.11.2023 kell 09:00 Hanketeade...

Hanke lühikirjeldus: Männiku teel asuva olemasoleva truubi asemele uue suurema vooluhulkade läbilaskevõimega truubi projekteerimine. Lisaks truubile tuleb projektis käsitleda voolusängi setetest...

Haapsalu Linnavalitsus ootab pakkumusi alla lihthanke piirmäära hankele „Männiku teel Jaama oja truubi rekonstrueerimise ja oja voolusängi puhastamise ja kindlustamise projekteerimine“.

Hanke lühikirjeldus: Männiku teel asuva olemasoleva truubi asemele uue suurema vooluhulkade läbilaskevõimega truubi projekteerimine. Lisaks truubile tuleb projektis käsitleda voolusängi setetest...

Hange on jaotatud kaheks osaks ning hanke eesmärgiks on Haapsalu linnastu tänavatel ja parklates ning Haapsalu linna maapiirkonna kohalikel- ja erateedel teostada lume- ja libedusetõrjet...

Haapsalu Linnavalitsus algatas avatud menetlusega riigihanke „Haapsalu linna teede ja tänavate talvine hooldus 2023 – 2028" läbiviimise.

Hange on jaotatud kaheks osaks ning hanke eesmärgiks on Haapsalu linnastu tänavatel ja parklates ning Haapsalu linna maapiirkonna kohalikel- ja erateedel teostada lume- ja libedusetõrjet...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke Haapsalu linnas täiskasvanutele varjupaigateenuse osutamiseks aastatel 2023 kuni 2028. Pakkumuste esitamise tähtaeg:...

Avatud hankemenetlusega riigihange „Täiskasvanute varjupaigateenus“

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke Haapsalu linnas täiskasvanutele varjupaigateenuse osutamiseks aastatel 2023 kuni 2028. Pakkumuste esitamise tähtaeg:...

Hanke eesmärgiks on Haapsalu Linna Algkooli hoone ruumide sisustamine puuduvate seadmete ja inventariga. Hanke kontaktisik on ehitusnõunik Aivar Sein tel 472 5351, e-post: ...

Haapsalu Linnavalitsus ootab pakkumusi alla lihthanke piirmäära hankele „Haapsalu Linna Algkoolile seadmete ja inventari ostmine“.

Hanke eesmärgiks on Haapsalu Linna Algkooli hoone ruumide sisustamine puuduvate seadmete ja inventariga. Hanke kontaktisik on ehitusnõunik Aivar Sein tel 472 5351, e-post: ...

Hanke eesmärgiks on Ungru tee osaline 2,5x pindamine. Hanke kontaktisik on aselinnapea Innar Mäesalu tel 56 480360, e-post:  innar.maesalu@haapsalulv.ee . Pakkumuse esitamiseks...

Haapsalu Linnavalitsus ootab pakkumusi alla lihthanke piirmäära hankele „Teede ja tänavate pindamine"

Hanke eesmärgiks on Ungru tee osaline 2,5x pindamine. Hanke kontaktisik on aselinnapea Innar Mäesalu tel 56 480360, e-post:  innar.maesalu@haapsalulv.ee . Pakkumuse esitamiseks...

Hanke eesmärgiks on Erja-Uuemõisa ning Ungru tee osaline 2,5x pindamine. Hanke kontaktisik on aselinnapea Innar Mäesalu tel 56 480360, e-post: innar.maesalu@haapsalulv.ee . Pakkumuse...

Haapsalu Linnavalitsus ootab pakkumusi alla lihthanke piirmäära hankele „Teede ja tänavate pindamine"

Hanke eesmärgiks on Erja-Uuemõisa ning Ungru tee osaline 2,5x pindamine. Hanke kontaktisik on aselinnapea Innar Mäesalu tel 56 480360, e-post: innar.maesalu@haapsalulv.ee . Pakkumuse...

Hanke eesmärgiks on Paralepa tervisepargi taristu rekonstrueerimine terviklikuks ja kujundamine erinevate liikumisharrastuse võimalustega keskkonnaks. Hanke kontaktisik on ehitusnõunik Aivar...

Haapsalu Linnavalitsus ootab pakkumusi alla lihthanke piirmäära hankele „Paralepa tervisepargi projekteerimistööd“

Hanke eesmärgiks on Paralepa tervisepargi taristu rekonstrueerimine terviklikuks ja kujundamine erinevate liikumisharrastuse võimalustega keskkonnaks. Hanke kontaktisik on ehitusnõunik Aivar...

Hanke eesmärgiks on Loojangu tänava ja sellega piirnevate kruntide maa-ala vertikaalplaneerimine. Hanke kontaktisik on ehitusnõunik Aivar Sein tel 472 5351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee...

Haapsalu Linnavalitsus ootab pakkumusi alla lihthanke piirmäära hankele „Loojangu tänava piirkonna vertikaalplaneerimine“

Hanke eesmärgiks on Loojangu tänava ja sellega piirnevate kruntide maa-ala vertikaalplaneerimine. Hanke kontaktisik on ehitusnõunik Aivar Sein tel 472 5351, e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee...

Hanke eesmärgiks on Haapsalu Linna Algkooli ja Haapsalu Noorte Huvikeskuse ühisele õuealale uue spordi- ja mänguväljaku rajamine ning olemasoleva amortiseerunud väljaku demontaaž. ...

Haapsalu Linnavalitsus algatas lihthanke „Haapsalu Linna Algkooli spordi- ja mänguväljaku rajamine " läbiviimise.

Hanke eesmärgiks on Haapsalu Linna Algkooli ja Haapsalu Noorte Huvikeskuse ühisele õuealale uue spordi- ja mänguväljaku rajamine ning olemasoleva amortiseerunud väljaku demontaaž. ...

Hanke eesmärgiks on leida ettevõtja, kes teostab Lossiplatsi kinnistul teekatendi tasandusfreesimise ja uue kulumiskihi paigalduse. Hanke kontaktisik on aselinnapea Innar Mäesalu tel +372...

Haapsalu Linnavalitsus ootab pakkumusi hankele „Haapsalu Lossiplatsi teekatte osaline remont ".

Hanke eesmärgiks on leida ettevõtja, kes teostab Lossiplatsi kinnistul teekatendi tasandusfreesimise ja uue kulumiskihi paigalduse. Hanke kontaktisik on aselinnapea Innar Mäesalu tel +372...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke Haapsalu linna hulkuvate loomade püüdmise ja  varjupaigateenuste osutamiseks aastatel 2023-2028. Hanke eesmärgiks on leida...

Avatud hankemenetlusega riigihange „Hulkuvate loomade püüdmine ja varjupaigateenuste tellimine perioodil 2023-2028“

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke Haapsalu linna hulkuvate loomade püüdmise ja  varjupaigateenuste osutamiseks aastatel 2023-2028. Hanke eesmärgiks on leida...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke Läänemaa jäätmejaama opereerimiseks aastatel 2023-2028. Hanke eesmärgiks on Läänemaa jäätmejaama kinnistul jäätmejaama...

Avatud hankemenetlusega riigihange „Läänemaa jäätmejaama opereerimine 2023 -2028“

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke Läänemaa jäätmejaama opereerimiseks aastatel 2023-2028. Hanke eesmärgiks on Läänemaa jäätmejaama kinnistul jäätmejaama...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke Haapsalu supelrandades rannavalveteenuse osutamiseks aastatel 2023-2026. Hanke eesmärgiks on Haapsalu linna supelrandades...

Riigihange „Haapsalu linna supelrandade rannavalve 2023-2026“

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke Haapsalu supelrandades rannavalveteenuse osutamiseks aastatel 2023-2026. Hanke eesmärgiks on Haapsalu linna supelrandades...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta20
of 14