Fraktsioonid

Fraktsiooni võivad moodustada vähemalt 4 volikogu liiget, kes on valitud sama nimekirja järgi. Ühte nimekirja kuuluvad volikogu liikmed võivad moodustada ainult ühe fraktsiooni. Volikogu liige võib kuuluda samaaegselt ainult ühte fraktsiooni. Fraktsiooni nimeks on selle nimekirja esitanud erakonna või valimisliidu nimi.

Haapsalu Linnavolikogu fraktsioonid:

Valimisliit Meie Inimesed fraktsioon
Esimees:        Merle Mäesalu
Aseesimees:  Toomas Schmidt
Liikmed:         Raimond Lunev
                       Andrei Tšerepanov

Keskerakonna fraktsioon
Esimees:       Peeter Vikman
Aseesimees:  Reelika Ender
Liikmed:         Jaanus Karilaid
                       Helle Saarsoo
                       Malle Õiglas

Valimisliit Hari fraktsioon
Esimees:        Mati Seppi
Aseesimees:  Virge Tiik
Liikmed:         Ilona Aasvere
                       Mati Hunt
                       Ülo Kalm
                       Andri Meriloo
                       Tiit Moor
                       Siim Saareväli
                       Tõnis Siir
                       Lauri Väli