Ootame kandideerima ARHITEKT-PLANEERIJA ametikohale!

ARHITEKT-PLANEERIJA

Arhitekt-planeerija ametikoha põhieesmärgiks on ruumilise planeerimise, arhitektuurse projekteerimise ja linnakujundusliku tegevuse korraldamine ja koordineerimine Haapsalu linnas.

Sobival kandidaadil on:

  • magistrikraadile vastav kvalifikatsioon arhitektuuri valdkonnas;
  • valdkonnaalaste õigusaktide tundmine kõrgtasemel;
  • eesti keele valdamine kõrgtasemel kõnes ja kirjas;
  • ühe võõrkeele valdamine kesktasemel;
  • väga hea arvuti kasutamise oskus, sh GIS kaardiprogrammidega töötamise kogemus;
  • väga hea suhtlemisoskus ja selge eneseväljendusoskus;
  • kohusetunne, pingetaluvus, tahe meeskonnatööks, sh oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel;
  • B- kategooria autojuhiload;
  • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistaks ametisse võtmise (ATS § 15).

Omalt poolt pakume:

mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
erialast täiendkoolitust.

Kandidaatidel palume esitada:

Elulookirjeldus (CV);

haridust tõendavate dokumentide koopiad;

motivatsioonikiri (A4) koos palgasooviga.

Ametisse asumise aeg: esimesel võimalusel.

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult hiljemalt 02.11.2020.a. e-posti aadressil hlv@haapsalulv.ee märgusõnaga „Arhitekt-planeerija".

 

Lisateave: Helen Rammu, helen.rammu@haapsalulv.ee, tel 5291959