« Tagasi

9. aprillini toimub Haapsalu muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu avalik väljapanek

Foto: Muinsuskaitseameti koduleht

Kaitsekorra eelnõu täpsustab ala nimetust, eesmärke ning muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndi piire. Eelnõus on loetletud ala väärtused ning nende hoidmise põhimõtted. Uuendusena on hooned jagatud kaitsekategooriatesse, millest lähtuvad nõuded ja leevendused. Muudatused võimaldavad kohaldada muinsuskaitsealal kehtivaid nõudeid paindlikumalt.

Eelnõuga ja kõigi eelnõu valmimisel aluseks olnud dokumentidega saab tutvuda Muinsuskaitseameti veebilehel. Vt https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/haapsalukaitsekord

Samuti on võimalik eelnõuga tutvuda eelneval kokkuleppel Muinsuskaitseameti Haapsalu kontoris (Jaani tn 2, tel 508 4363, Muinsuskaitseameti Läänemaa nõunik Kalli Pets.) ja Haapsalu Linnavalitsuse fuajees (Post tn 34).

Arvamusi ja ettepanekuid saab esitada väljapaneku kestel kuni 9. aprillini kirjalikult Muinsuskaitseameti e-postile info@muinsuskaitseamet.ee või aadressil Pikk tn 2, 10123 Tallinn. Kaitsekorra eelnõu avalik arutelu toimub 4. mail algusega kell 17.00 Haapsalu linnuses. Registreeruda saab siin: https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/node/2381