Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine.   Haapsalu Linnavalitsus võttis 21.08.2019 istungil korraldusega nr 723 vastu Niine tn 49 kinnistu detailplaneeringu.   ...

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine.

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine.   Haapsalu Linnavalitsus võttis 21.08.2019 istungil korraldusega nr 723 vastu Niine tn 49 kinnistu detailplaneeringu.   ...

Haapsalu linna üldplaneeringu (ÜP) lähteseisukohad (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (KSH VTK) seisuga 19.08.2019. Materjali koosseisus on ÜP...

Haapsalu linna üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsus seisuga 19.08.2019

Haapsalu linna üldplaneeringu (ÜP) lähteseisukohad (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (KSH VTK) seisuga 19.08.2019. Materjali koosseisus on ÜP...

Detailplaneeringu algatamise teade. Haapsalu Linnavalitsuse 07.08.2019 korraldusega nr 694 algatati Haapsalus Niine tn 49 kinnistu detailplaneeringu koostamine, kinnitati lähteseisukohad ja...

Detailplaneeringu algatamise teade

Detailplaneeringu algatamise teade. Haapsalu Linnavalitsuse 07.08.2019 korraldusega nr 694 algatati Haapsalus Niine tn 49 kinnistu detailplaneeringu koostamine, kinnitati lähteseisukohad ja...

Pärast igakordseid valimisi teavitab Siseministeerium kohalikke omavalitsusi tagastatud valijakaartidest. Valijakaarte tagastatakse erinevatel põhustel. Enamlevinud põhjused on: saaja ei ela...

ELUKOHAANDMETE KORRASTAMISEST

Pärast igakordseid valimisi teavitab Siseministeerium kohalikke omavalitsusi tagastatud valijakaartidest. Valijakaarte tagastatakse erinevatel põhustel. Enamlevinud põhjused on: saaja ei ela...

09.08.2019 toimub Haapsalu linnuses Eesti Firmaspordi Liidu korraldatav Suvespartakiaad ning sellest tulenevalt võib olla Haapsalu linnuses ja selle ümbruses liikumine raskendatud. ...

Hea Haapsalu linnuse, Spordikeskuse ja Paralepa ranna külastaja!

09.08.2019 toimub Haapsalu linnuses Eesti Firmaspordi Liidu korraldatav Suvespartakiaad ning sellest tulenevalt võib olla Haapsalu linnuses ja selle ümbruses liikumine raskendatud. ...

Seoses teeremondi töödega Lelle tee ja Käru tee peatuste vahel võib  Haapsalu – Risti – Märjamaa – Rapla – Türi – Paide – Tartu mõlemas suunas hilineda järgnevatesse peatustesse kuni 20...

Läänemaa avalik liin nr.153 võib hilineda!

Seoses teeremondi töödega Lelle tee ja Käru tee peatuste vahel võib  Haapsalu – Risti – Märjamaa – Rapla – Türi – Paide – Tartu mõlemas suunas hilineda järgnevatesse peatustesse kuni 20...

Alates 01. augustist 2019 hakkab kehtima Maanteeameti peadirektori käskkiri, millega kehtestatakse 0- eurone piletihind Harjumaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa avalikel maakonna- ja...

ALATES 01.08.2019 LISANDUSID SOODUSTUSED PUUDEGA JA PIIRATUD TÖÖVÕIMEGA ISIKUTELE

Alates 01. augustist 2019 hakkab kehtima Maanteeameti peadirektori käskkiri, millega kehtestatakse 0- eurone piletihind Harjumaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa avalikel maakonna- ja...

Alates tänasest, 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel töötava või elektrikütet kasutava...

KIK AVAB TAOTLUSVOORU KORTERIÜHISTUTELE KÜTTESEADME VÄLJAVAHETAMISEKS VÕI KAUGKÜTTEPIIRKONNAGA LIITUMISEKS

Alates tänasest, 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel töötava või elektrikütet kasutava...

31.08.2019. toimub Kiideva kalakülas rattasõit. Klikka ja loe JUHENDIT !

KIIDEVA KALAKÜLA RATTASÕIT 2019

31.08.2019. toimub Kiideva kalakülas rattasõit. Klikka ja loe JUHENDIT !

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Kuuse tänava teekatte remondi teostaja leidmiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 01.08.2019 kell 12:00. Hanke...

Hinnapakkumuste küsimine Haapsalu linnas Kuuse tänava teekatte remondiks

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Kuuse tänava teekatte remondi teostaja leidmiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 01.08.2019 kell 12:00. Hanke...

Lihthankemenetlusega riigihange „Uuemõisa mõisa ventilatsioonitööd II etapp"   Haapsalu Linnavalitsus algatas lihthankemenetlusega riigihanke  „Uuemõisa mõisa...

Lihthankemenetlusega riigihange „Uuemõisa mõisa ventilatsioonitööd II etapp"

Lihthankemenetlusega riigihange „Uuemõisa mõisa ventilatsioonitööd II etapp"   Haapsalu Linnavalitsus algatas lihthankemenetlusega riigihanke  „Uuemõisa mõisa...

Riigihange „Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Haapsalu linnas 2020-2024"   Käesolevaga teeb Haapsalu Linnavalitsus ettepaneku osaleda riigihankes „Korraldatud jäätmeveo...

Riigihange „Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Haapsalu linnas 2020-2024“

Riigihange „Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Haapsalu linnas 2020-2024"   Käesolevaga teeb Haapsalu Linnavalitsus ettepaneku osaleda riigihankes „Korraldatud jäätmeveo...

INNOKAS avatud E-R kl 13-17 ja L kl 11-14. Ootame lapsi, noori ja peresid leiutama, ehitama roboteid ning virtuaalmaailma avastama. Osalustasu 5 eurot.  Asume Tallinna mnt 73/2 Haapsalu.

INNOKAS avatud E-R kl 13-17 ja L kl 11-14.

INNOKAS avatud E-R kl 13-17 ja L kl 11-14. Ootame lapsi, noori ja peresid leiutama, ehitama roboteid ning virtuaalmaailma avastama. Osalustasu 5 eurot.  Asume Tallinna mnt 73/2 Haapsalu.

Haapsalu Linnavalitsuse perekonnaseisuosakond Uuemõisa lossis, Lossi tn 4 on 18.07-19.07.2019 suletud

Tähelepanu!

Haapsalu Linnavalitsuse perekonnaseisuosakond Uuemõisa lossis, Lossi tn 4 on 18.07-19.07.2019 suletud

Võimalus saada tasuta ning soodustingimustel õigusabi Anname teada, et Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele...

Võimalus saada tasuta ning soodustingimustel õigusabi

Võimalus saada tasuta ning soodustingimustel õigusabi Anname teada, et Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele...

Esmaspäeval, 08. juulil 2019 kell 8.30-12.00 on häiritud linnaliini bussi nr 3 liikumine Kiltsi tee-Männiku tee ristmikul.  Kiltsi tee peatus on sellel ajavahemikul nihutatud...

Esmaspäeval, 08. juulil 2019 kell 8.35-12.00 on häiritud linnaliini bussi nr 3 liikumine Kiltsi tee-Männiku tee ristmikul.

Esmaspäeval, 08. juulil 2019 kell 8.30-12.00 on häiritud linnaliini bussi nr 3 liikumine Kiltsi tee-Männiku tee ristmikul.  Kiltsi tee peatus on sellel ajavahemikul nihutatud...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Haapsalu Kastani 7, 9, 9a, Vahtra 16 detailplaneeringu koostamiseks. Vajalik on topo-geodeetilise aluse koostamine puude peale...

Hinnapakkumuse küsimine detailplaneeringu koostamiseks (Haapsalu Kastani 7, 9, 9a, Vahtra 16).

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Haapsalu Kastani 7, 9, 9a, Vahtra 16 detailplaneeringu koostamiseks. Vajalik on topo-geodeetilise aluse koostamine puude peale...

Juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku poole, sest surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja. ...

1. juulist muutub surnu lähedaste asjaajamine lihtsamaks

Juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku poole, sest surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja. ...

Haapsalu 19. Rattaralli toimumisega 22. juunil 2019. aastal suletakse liiklus ajutiselt Lihula maanteel  ajavahemikul  09.00 kuni 16.00 Mulla ja Kuuse tänavatega ristumisest kuni...

Liikluse ümberkorraldus seoses Haapsalu 19. Rattaralli toimumisega 22. juunil Haapsalus

Haapsalu 19. Rattaralli toimumisega 22. juunil 2019. aastal suletakse liiklus ajutiselt Lihula maanteel  ajavahemikul  09.00 kuni 16.00 Mulla ja Kuuse tänavatega ristumisest kuni...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 28