Teeaugu läbi tekkinud kahju hüvitamine

Kui sõiduk on saanud teeauku sõitmise tõttu kahjustada, on sõiduki omanikul tavaliselt õigus nõuda kahju hüvitamist. Kindlustusandja hüvitab kahju sõidukikindlustuse lepingu alusel, omavastutuse osa saab nõuda tee omanikult. Kui sõidukikindlustuse lepingut ei ole saab kogu kahju nõuda tee omanikult.

Kuidas esitada nõuet

1. Kutsuge sündmuskohale politsei, kes juhtunu ja sündmuspaiga jäädvustab. Teeseisundi nõuete tõendamiseks on vajalik, et politsei pildistaks sündmuskoha, mõõdaks löökaugu sügavuse, pikkuse ja laiuse. Kui politseid ei ole võimalik sündmuskohale kutsuda, tuleb eelkirjeldatud toimingud teha endal, tunnistajate juuresolekul. Samuti palume esitada PPA kirjalik tõend, et  olete pöördunud politseisse.(sisaldab juhtumi registreerimise kuupäeva ning kirjeldust)
2. Tehke kindlaks kahju suurus lastes sõiduki remondi maksumuse hinnata autoremonditöökojal.
3. Esitage tee omanikule kahjunõue koos tõendusmaterjaliga. Nõude näidis.

Loe lisaks SIIT

Nõue esitada digitaalselt allkirjastatult e-postile hlv@haapsalulv.ee

 

Täpsem info:
Priit Martin
Taristuspetsialist

472 5353; 524 3279
priit.martin@haapsalulv.ee