Raieloa taotlus

8.11.19

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, tohib raiuda ainult kohaliku omavalitsuse loa alusel.

Raieluba võib taotleda puu kasvukoha kinnistu omanik või seaduslik valdaja omaniku lihtkirjaliku volituse alusel. Riigimaal esitab taotluse riigimaa valitseja või tema poolt volitatud esindaja, valla munitsipaalmaal haldaja või kasutaja.

Vajaduse nõutakse taotlejalt täiendavaid dokumente (nt. dendroloogi hinnangut, haljastusprojekti vms ) ja selgitusi

Kestvus:

Raieluba väljastatakse või raieloa taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse 10 tööpäeva jooksul raieloa taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest

Õigusaktid:

Vastutaja:

Remi Treier, remi treier@haapsalulv.ee 472 5313

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

 Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Haapsalu Linnavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab linnavalitsusest

Viide:

 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU