Sünnitoetuse taotlus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Sünnitoetust on õigus saada ühel Haapsalu linnas alaliselt elaval lapsevanemal tingimusel, et laps ja lapsevanem on avalduse esitamise hetkel kantud rahvastikuregistrisse Haapsalu linna elanikuna. Kui lapsele on määratud kohtuotsuse alusel eestkostja, makstakse sünnitoetus eestkostjale.

Sünnitoetus makstakse välja kahes osas:

  1. 50% toetusest peale lapse sündi
  2. 50% toetusest peale lapse aastaseks saamist.

Mõlema sünnitoetuse osa väljamaksmiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse. Avaldus toetuse väljamaksmiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul peale lapse sündi ja kolme kuu jooksul peale lapse aastaseks saamist.

 

Kestvus:

Sünnitoetust makstakse välja 1 kord kuus kuu viimasel linnavalitsuse istungil vastuvõetud korralduse alusel.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Kaidi Jõgisaar, kaidi.jogisaar{ätt}haapsalulv.ee, tel. 4725336

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Haapsalu linna teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Haapsalu Linnavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt või  Haapsalu Linnavalitsusest .  Vastuvõtuajad: E,K, N 9.00-12.00 ja 13:00-16:00

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, sünnitõend

Viide: