Sünnitoetuse taotluse esitamine SPOKUS

Tegemist on Haapsalu linna iseteenindusega, kus on võimalik esitada kõiki taotlusi elektrooniliselt. Iseteenindus kiirendab menetlemise protsessi ja vähendab vigaste taotluse arvu. Taotluste esitamine elektrooniliselt on mugav ja kiire.

Iseteenindusel on olemas ühenduvus Rahvastikuregistriga. Kõik esitatatud taotlused registreeritakse automaatselt dokumendiregistris.

Taotlustega tutvumiseks vaata infot siit

 

Võimalus esitada  

 

Sünnitoetust on õigus saada ühel Haapsalu linnas alaliselt elaval lapsevanemal tingimusel, et laps ja lapsevanem on avalduse esitamise hetkel kantud rahvastikuregistrisse Haapsalu linna elanikuna. Kui lapsele on määratud kohtuotsuse alusel eestkostja, makstakse sünnitoetus eestkostjale.

Lapse sünnitoetus suurus on 600€. Sünnitoetus makstakse välja kahes osas:

  1. 50%  (300€) toetusest peale lapse sündi.

  2. 50% ( 300€) toetusest peale lapse aastaseks saamist tingimusel, et laps ja lapsevanem, kellele määrati toetuse esimene osa, on elanud kuni teise osa toetuse väljamaksmiseni katkematult Haapsalus ja on kantud Eesti rahvastikuregistrisse Haapsalu linna elanikuna.

Mõlema sünnitoetuse osa väljamaksmiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse. Avaldus toetuse väljamaksmiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul peale lapse sündi ja kolme kuu jooksul peale lapse aastaseks saamist.

  • Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord siit

  • Sotsiaaltoetuste piirmäärad siit

Sotsiaaltöö spetsialist; Oivi Boyers oivi.boyers@haapsalulv.ee; tel. 4725336

Taotlemine pabervormil

Sünnitoetuse avaldus.doc