Haapsalu pühendusega pargipingid

Nimelist pinki Haapsalus on võimalik tellida Haapsalu Linnahooldus OÜ-st.

Pingi hind on 500€ ning see sisaldab avalikuks kasutamiseks mõeldud pargipinki koos graveeritud tahvliga. Pink paigaldatakse Teie poolt soovitud asukohta viieks aastaks.

Haapsalu linn vastutab mälestuspinkide hoolduse ja heakorra eest.

Lisainfo: +372 5201469 või kairisiitsmann@hlhooldus.ee