12.12.19
 Homme 13.12.2019.a perekonnaseisutoimingud võtavad vastu kell 11.00 – 14.30!
Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Perekonnaseisutoiminguid teostatakse Uuemõisa lossis.

Alates 13. augustist 2018.a alustatakse perekonnaseisutoimingute teostamist Uuemõisa lossis. (Lossi tn 4,  Uuemõisa,  90401, Läänemaa). Sisenemine peauksest.

Vastuvõtuajad:
E, T, K,N 9.00–12.00, 14.00-16.30
R 9.30–12.00

Aadressil Ehte 9 enam perekonnaseisutoiminguid ei teostata.

INFO: Liilia Tormis, tel 472 5670, e-post liilia.tormis[at]haapsalulv.ee

 

Alates 01.01.2018.a hakkas teostama perekonnaseisutoiminguid Haapsalu Linnavalitsus!

Haapsalu Linnavalitsus  hakkab alates 01.01.2018.a teostama alljärgnevaid toiminguid:

 • sünni registreerimine;
 • surma registreerimine;
 • abielu sõlmimine; 
 • abielu lahutamine;
 • soo muutmise andmete registreerimine;
 • isikukoodi andmine andmekogusse kandmiseks;
 • isikukoodi andmine Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanikule elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis; 
 • hilisema isaduse omaksvõtu registreerimine;
 • rahvastikuregistri väljavõtte ja perekonnaseisutõendi väljastamine (sh abieluvõime tõend);
 • andmete sisestamine rahvastikuregistrisse Eesti ja välisriigi perekonnaseisudokumendilt, kohtuotsuselt ja rahvusvahelise kaitse andmise otsuselt; 
 • andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral;
 • rahvastikuregistri andmete parandamine ja muutmine.

Vastuvõtuajad:
E, T, K,N 9.00–12.00, 14.00-16.30
R 9.30–12.00

INFO: Liilia Tormis, tel 472 5670, e-post liilia.tormis[at]haapsalulv.ee

Nime muutmise toimingut saab teha neljas kohas Eestis – Tartu Linnavalitsuses, Tallinna Perekonnaseisuametis, Pärnu Linnavalitsuses ja Jõhvi Vallavalitsuses

Riigilõivud saab tasuda

Saaja - Rahandusministeerium

SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber 10294002000079

Abielu sõlmimine  - 30 eurot
Abielu lahutamine  -  50 eurot      

Uuemõisa mõisahoone valge saali ja abiruumide kasutamise teenuse hind

Korduva sünni-, surma-, abielu- ja abielulahutuse tõendi väljastamise eest on riigilõiv 10 eurot.
Abieluvõimetõendi väljastamise eest on riigilõiv 10 eurot.
Perekonnaseisuakti, perekonnakirja või lisatoimetuses oleva dokumendi kinnitatud ärakirja eest on riigilõiv 10 eurot.
Korduva elektroonilise sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise ja soo muutmise tõendi eest on riigilõiv 5 eurot.
Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt elektroonilise teatise või kinnitatud koopia väljastamise eest on riigilõiv 5 eurot.

Riigilõivu ei võeta rahvastikuregistri väljavõtte (eesti või inglise keeles) eest enda, oma alaealise lapse, eestkostetava või surnud abikaasa kohta.