Õues/aias

Kompostimine

 Kompostimine on hea võimalus eramajaomanikel käidelda oma aias tekkivaid biolagunevaid jäätmeid kui ka köögijäätmeid. See võimalus on olemas ka korteriühistutel, kui on olemas sellekohane ühine konsensus.

  • Kompostida tohib ainult biolagunevaid jäätmeid (sh. aiajäätmed, toataimed, toidujäätmed).
  • Toidujäätmeid on lubatud kompostida ainult kinnistes kompostrites või mahutites.
  • Kompostri kaugus aiast (kinnistu piirist) peab olema vähemalt 1,5 m, v.a juhul, kui naabrid ei ole kokku leppinud teisiti.
  • Biolagunevate jäätmete kompostimisel ei tohi tekitada inimese tervisele ja ümbruskonnale kahju ega põhjustada kahjurite ja haisu levikut.

Kompostimise juhend (Kuressaare Linnavalitsuse näitel)

Kompostiljon

 

Puulehtede ja okste äraviimise võimalus

Haapsalu linnakodanikel on võimalus sügis- ja kevadperioodidel tasuta ära viia enda kinnistult koristatud oksad ja puulehed Haava tänava lõpus tõkkepuu taga olevale platsile.

Muul ajal saab viia oksad ka Läänemaa Jäätmejaama ja lehtede puhul eelista kompostimist ning kui kogused on väiksed, muruniidukiga multšimist.

 

Põletamine

Jäätmete käitlemine, sh põletamine, väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. Küttekolletes võib loata põletada ainult immutamata ja värvimata puitu, oksi ning kiletamata paberit või pappi.

Välikaminas võib oksi ja lehti põletada aastaringselt. Okste ja lehtede põletamine väljaspool oma kinnistu piire on keelatud.

Prügi põletamise mõju tervisele!

Tagajärjed prügi põletamisel