Noorte nõustamine

Noorte Tugila tegevuskava on suunatud 15-26 aastastele õppimise või tööga hõivamata noortele. Noorte Tugilad paiknevad kõikjal Eestis.

Tugila toetab noori, aidates neil oma soovides selgusele jõuda. Lisaks kogemuste saamisele noorsootöö kaudu aitavad Tugilad noortel luua kontakte haridusasutuste, organisatsioonide ja tööandjatega. Noorsootöötaja on osa noore haridustee jätkamist või tööturule sisenemist soosivast võrgustikust. Iga noor osaleb programmis oma vajadustele vastavalt kuni pool aastat. Osalusaja lõppemisel hoitakse noorega kontakti veel vähemalt kuue kuu jooksul. Kogu programm dokumenteeritakse noortekeskuste süsteemis Logiraamat, mis annab hea ülevaate noore väljakutsest sisenemisel tööellu.

Noorte Tugila on osa Euroopa Liidu poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on nt töö kaotanud või koolist lahkunud noortele võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu. Riik jaotub piirkondadeks, koondades enda alla mitu kohalikku omavalitsust. Programmiga on ühinenud 50 noortekeskust, mis pakuvad teenust kokku 56 omavalitsuses. Tugila on saanud aastatel 2015-2018 toetada umbes 8800 noort. 

Tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

Programm on kõigile noortele tasuta.

Haapsalu Tugila kontaktid:

FB: Tugila Haapsalus
E-post: tugila.haapsalu@gmail.com
Urve Sarapik: 521 1474
Katrin Nuuter: 5568 5698