Noorte nõustamine

Noortegarantii tugisüsteem   

Noortegarantii tugisüsteem (NGTS) on toetus 16–29-aastastele noortele haridusteele naasmiseks ja/või tööturule jõudmiseks. NGTS asub kohalikus omavalituses ning koosneb infosüsteemi lahendusest ja juhtumikorraldusest.

Haapsalu Hariduse ja tugiteenuste keskus  

Haapsalu Hariduse Tugiteenuste Keskuse tegevuse põhiülesandeks on laste ja noorte ning nende vanemate ja haridusasutuste personali sotsiaalpedagoogiline, logopeediline, eripedagoogiline ja psühholoogiline nõustamine ning teenuse korraldamine linna haridusasutustes ja keskuses.

Haapsalu Integreeritud Tugiteenused (HIT) on 2022 aastal käivitunud projekt, mille eesmärgiks on suurendada Haapsalu linna suutlikkust pakkuda ebasoodsates oludes olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis edendavad nende kaasatust hariduses ning ennetavad nende varast haridusest väljalangemist.

Noorsootööspetsialist
Urve Sarapik   521 1474