Noorsooprojektide toetamine

Toetuse andmise eesmärgiks on arendada noorsootööd Haapsalu linnas.

Kultuuri-spordi ja noorsootöö toetuste andmise kord

Toetuse taotlemine e-keskkonnas