Haapsalu teadaolevad valitsejad

Koostanud Kalev Jaago

1499        Dirich Stenberch — bürgermeister
1535        Casper Glasewerter — bürgermeister
1538        Jasper Sulningk — bürgermeister
1539        Johan Heelsberger (Heilsberger) — bürgermeister
1545        Jurgen Arne — bürgermeister
1563-69   Albert Ledebuhr — bürgermeister
1569-75, 1581-84 Kersten Treibe — bürgermeister
1585-98   Hermann Treibe — bürgermeister
1598-       Hans Mezker — bürgermeister
1603-28   Joachim Böckelmann — bürgermeister
1630-36    Andreas Plens — bürgermeister
1636-43   Johann Balhorn — bürgermeister
1643-55    Hans Gracke — kohtufoogt
1655-64    Christian von Husen — bürgermeister
1664-77    Heinrich Kohl — bürgermeister
1677-1700 Andreas Kohl — bürgermeister
1701-08    Johann Oldekopp — bürgermeister
1709-14    Georg Schmieden — bürgermeister
1715-45    Johann Jencken — kohtufoogt 1715–40; bürgermeister 1740–45.
1745-67    Johann Georg Rambach — bürgermeister
1767-84    Caspar Joachim Landesen — bürgermeister
1784-89    Fromhold Gustav Printz — linnapea
1789-92    Ernst Hingstberg — linnapea
1793-97    Johann Karstens — linnapea
1797-1818 Berend Johann Jencken — bürgermeister
1818-24    Johann Nericke — bürgermeister
1824-42    Otto Jencken — bürgermeister
1842-50    Carl Leopold Bergfeldt — bürgermeister
1850-58    Johann Linse — bürgermeister
1859-62    August Hoffmann — bürgermeister
1862-74    Aleksander Berg — bürgermeister
1874-76    Carl Friedrich Leidig — bürgermeister
1876-78    Carl Mirsalis — bürgermeister
1878         Adolph Pilar von Pilchau — linnapea
1878-79    Robert Jürgens — linnapea
1879-90    Carl Mirsalis — bürgermeister
1891-97    Johann Michelsen — linnapea
1898-1902 Evald von Ungern-Sternberg — linnapea
1902-17     Gottfried von Krusenstern — linnapea
1917           Nikolai Karisson — linnapea kt.
1917          Aleksander Eldring — linnapea kt.
1917          Johannes Leppik — linnapea
1917-18     Karl Treufeldt — Läänemaa Töörahva Nõukogu TK esimees
1918           Walter Hansen — linnapea
1918           Eduard Siegfeldt — linnapea kt.
1919-21     Aleksander Arak — linnapea
1921-22      Ulrich Selg — linnapea
1922-27      Leopold Grönberg — linnapea
1927-29      Jakob Voldemar Põldots — linnapea
1929-40      Hans Alver — linnapea
1940-41      Evald Kaar — Haapsalu Linna TSN TK esimees
1941-42      Eduard Simson — linnapea
1942-44      Valmar Erik — linnapea
1944            Alo Prii — Haapsalu Linna TSN TK esimees
1944-46      Gustav Brandt — TSN TK esimees
1946-48      August Salundi — TSN TK esimees
1948-49      Alfred Meetua – TSN TK esimees
1949            August Salundi — TSN TK esimees
1949-51      Viktor Japontsev —TSN TK esimees
1951-52       Vladimir Põlder — TSN TK esimees
1952-53      Meta Rohilaid — TSN TK esimees
1953-55      Arved Erkmann — TSN TK esimees
1955-57      Robert Silmberg —TSN TK esimees
1957-59      Leonid Nazarov —TSN TK esimees
1959-65       Eduard Tuul — TSN TK esimees
1965-73       Helmut Erschtein — TSN TK esimees
1973-82       Ivi Tamm — TSN TK esimees
1982-87       Arvo Rahula — TSN TK esimees
1987-90       Ira Paesüld — TSN TK esimees
1990-93      Tiit Beeren — linnapea
1993-2002   Urmas Sukles — linnapea
2002-2007   Teet Kallasvee — linnapea
2007-2009     Ingrid Danilov - linnapea
2009-...          Urmas Sukles - linnapea