Avaliku ürituse teatis

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Avaliku ürituse taotlus tuleb võtta/ esitada avalike ürituste korraldamiseks ja pidamiseks Haapsalu linnas eesmärgiga tagada avalik kord linnas toimuvatel avalikel üritustel. Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine.

Kestvus:

Ürituse korraldaja esitab vähemalt 10 päeva enne ürituse läbiviimise päeva vormikohase allkirjastatud loa taotluse koos kõigi kooskõlastatud nõutavate lisadokumentidega linnavalitsusele.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Kaire Viiluste, kaire.viiluste@haapsalulv.ee 472 5325

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Haapsalu Linnavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab linnavalitsusest

Viide: