Lasteaiakoha taotlemine

 

 

Lasteaiakohta saab taotleda Haapsalu linna  lasteaeda juhul kui lapse elukohaks rahvastikuregistris on Haapsalu linn.
Vabade kohtade olemasolul võetakse Lasteaedadesse  ka lapsi, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Haapsalu linn.
Lasteaia koha eraldamisest järgmiseks õppeaastaks teavitab Linnavalitsus lapsevanemat 10. juuniks k.a. kirjalikult e-posti teel.
Vabade kohtade olemasolul jagatakse kohti kogu õppeaasta jooksul

Võimalus esitada  

Lapsevanem saab lasteaia koha määramise info e-posti aadressile läbi ARNO keskkonna.

Täiendav info telefonil 56562456 või mari-epp.taht@haapsalulv.ee.

Lasteaiakoha taotlemise avalduse täitmine  keskkonnas ARNO  https://piksel.ee/arno/haapsalu/

Lasteaiakoha taotlemise sammud:

1. Veenduge, et Teie e-maili aadress on õige, Avalehe üla-ääres on nupp „Minu andmed"

 2. Avalehel jaotises Minu lapsed on lasteaiaealiste laste järel taotluste nupud. Valida taotlus „Lasteaiakoha taotlus"

3. Täida ja esita taotlus.

4. Taotlust võid igal ajal muuta.

5. Kohapakkumiste kohta tuleb automaatne teavitus.

ID-kaardi, mobiil-ID või Smart ID    „Sisene".

Esmakordsel sisselogimisel tuleb sisestada oma kontaktandmed (e-mail ja/või telefoninumber). Enne kontaktandmete sisestamist ei ole võimalik edasi liikuda.

Teistkordsel sisenemisel kontaktandmeid enam ei küsita.

Lapsevanemad saavad näha oma laste andmeid ja haridusasutust ning teha taotlusi.

Lapsevanema avalehel on:

 • Arno tutvustustekst lapsevanemale

 • Kastike „Taotlused", kus on statistika lapsevanema poolt esitatud taotluste kohta

• Kastike „Minu kontaktandmed", kus on toodud lapsevanema poolt sisestatud kontaktandmed ja nupp „Muuda"  vajadusel nende muutmiseks

• Kastike „Teatised" , kus on toodud viimase 30 päeva jooksul esitatud teatised.

Järgmisena on lapsevanema Avalehel toodud „Pakutud kohad" , juhul kui lapsevanemal on mõni lasteaiaealine või noorem laps. Kui kõik vanema lapsed on juba koolis, siis antud tabelit ei ole. „Pakutud kohad" tabelis on toodud kõik lapsevanemale viimase 30 päeva jooksul tehtud lasteaiakoha pakkumised ja pakkumiste info (kas lapsevanem on koha vastu võtnud või sellest loobunud või on pakkumine veel aktiivne; kas lasteasutus on lapse koha omalt poolt kinnitanud või mitte).

Järgmisena on „Minu Lapsed" tabel, kus on toodud vanemaga seotud lapsed. Iga rea lõpus on nupud erinevate tegevuste tegemiseks. Nupud on erinevad, olenevalt laste vanusest, haridusasutuste olemasolust ning kuupäevast.

Lapsevanema vaate teised menüüvalikud:

• Minu lapsed lehel on toodud sama tabel „Minu Lapsed" mis avalehel; lisaks on seal ka lasteasutuse koha pakkumiste tabel

• Koolid menüüs on nimekiri koolidest

 • Lasteaiad menüüs on nimekiri lasteaedadest

• Huvikoolide menüüs on nimekiri huvikoolidest.

• Taotlused menüüs on toodud kõik vanema laste kohta tehtud taotlused lasteaeda või kooli; siin võib taotlusi olla rohkem kui Avalehel, kuna kooli taotlustest näidatakse Avalehel ainult käesoleva õppeaasta omi.

 „Minu lapsed" tabelis näeb lapsevanem järgmisi lasteaiaga seotud andmeid:

• Haridusasutus – lasteasutuse nimi, kui laps on saanud koha lasteaias;

• Haridusasutuse poolne staatus – lasteasutuse esindaja poolt märgitud staatus; kui lapsel on aktiivne koht, siis koha staatus on Kinnitatud;

• Alguskuupäev – lasteasutuse koha kasutamise alguskuupäev, nähtav siis, kui koha staatus on Kinnitatud;

• Lõpukuupäev – lasteasutuse koha kasutamise lõpukuupäev; vaikimisi on see 31.08 sel aastal, kui laps saab 7-aastaseks; lasteasutuse esindaja saab lõpukuupäeva muuta, näiteks kui laps saab koolipikenduse, või läheb varem ära.

• Tegevused veerus on toodud nupud eri tegevustega, mida vanem saab lapse kohta teha.

Võimalikud lasteasutusega seotud tegevused:

 Lasteaiakoha lõpetamine – kui lapsel on Kinnitatud koht lasteaias, võib vanem soovida lasteaiast lahkuda; vanem peab lasteasutust oma otsusest ette teavitama soovitavalt vähemalt 14 päeva.

Koha kasutamise lõpetamise avaldus vanema vaates:

"Taotlused" menüüs on näha kõik lapsevanema laste kohta tehtud taotlused. Lasteaia-taotluste nägemiseks vajutada lingile „Lasteaia taotlused":

Kui taotluse staatus on „Menetlemisel", "Ootel" või "Järjekorras", saab lapsevanem seda muuta (muuta ei saa vaid juba menetletud või tühistatud taotlust). Selleks tuleb klikkida lapse andmete peal ja avanenud vaates vajutada nuppu „Muuda":

Küsimuste korral pöörduda haridusnõuniku poole e-posti aadressil mari-epp.taht@haapsalulv.ee  või telefonil 56562456

Haapsalu linna koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Taotlemine pabervormil

Lasteaeda vastuvõtmise taotlus.DOC