Lasteaiakoha taotlemine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Lasteaiakohta saab taotleda Haapsalu linna  lasteaeda juhul kui lapse elukohaks rahvastikuregistris on Haapsalu linn.
Vabade kohtade olemasolul võetakse Lasteaedadesse  ka lapsi, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Haapsalu linn.
Lasteaia koha eraldamisest järgmiseks õppeaastaks teavitab Linnavalitsus lapsevanemat 10. juuniks k.a. kirjalikult e-posti teel.
Vabade kohtade olemasolul jagatakse kohti kogu õppeaasta jooksul.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Mari-Epp Täht; mari-epp.taht{ätt}haapsalulv.ee; tel: 4725306

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Haapsalu linna teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Haapsalu Linnavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Viide:

Lasteaeda vastuvõtmise taotlus.DOC