Päevakorra teated

Haapsalu Linnavolikogu viies istung toimub reedel, 28. jaanuar 2021.a kell 14.00 Haapsalu Linnavalitsuse hoone III korruse saalis Posti 34

Istung jälgitav  SIIT

Eriolukorrast tulenevalt palume järgida TERVISEAMTI NÕUDEID (klikates)

Haapsalu Linnavalitsuse ruumides on kohustuslik kanda maski!

Eelnõud ja komisjonide protokollid avanevad pealkirjale klikates.

Päevakord:

1. Vapimärgi kandidaadid.
Ettekandja :                linnavalitsus

2. Haapsalu Linnavolikogu 23.03.2018 määruse nr 17 „Haapsalu linna põhimäärus" muutmine esimene  lugemine.
Ettekandja :                linnavalitsus
Kaasettekandja:          sotsiaal- ja õiguskomisjoni esimees Ülo Kalm

3. Haapsalu linna 2022. aasta eelarve esimene lugemine
Ettekandja :                linnavalitsus
Kaasettekandja:          eelarve- ja rahanduskomisjoni esimees Mati Hunt

4. Loa andmine enampakkumise korras hoonestusõiguse seadmiseks (Kiltsi prügila, Läänemaa jäätmejaam 2, Kiltsi küla, Haapsalu linn).
Ettekandja :                linnavalitsus
Kaasettekandja:          sotsiaal- ja õiguskomisjoni esimees Ülo Kalm

5. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja kehtivate laenulepingute lõpetamiseks.
Ettekandja :                linnavalitsus
Kaasettekandja:          eelarve- ja rahanduskomisjoni esimees Mati Hunt

6. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks.
Ettekandja :                linnavalitsus
Kaasettekandja:          eelarve- ja rahanduskomisjoni esimees Mati Hunt

7. Lääne maakonna arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 kinnitamine.
Ettekandja :                linnavalitsus
Kaasettekandja:          planeeringu- ja kommunaalkomisjon esimees Lauri Väli

8. Haapsalu Linnavolikogu 25.01.2019 määruse nr 33 Lääne maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine muutmine.
Ettekandja :                linnavalitsus
Kaasettekandja:          planeeringu- ja kommunaalkomisjon esimees Lauri Väli

9. Läänemaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2022-2026.
Ettekandja :                linnavalitsus
Kaasettekandja:          planeeringu- ja kommunaalkomisjon esimees Lauri Väli

10. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine (Kreutzwaldi tn 11 detailplaneering).
Ettekandja :                linnavalitsus
Kaasettekandja:          planeeringu- ja kommunaalkomisjon esimees Lauri Väli

11. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Sadama tn 22, Haapsalu linn).
Ettekandja :                linnavalitsus
Kaasettekandja:          planeeringu- ja kommunaalkomisjon esimees Lauri Väli

12. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Tööstuse tänava tootmispiirkond, Haapsalu linn).
Ettekandja :                linnavalitsus
Kaasettekandja:          planeeringu- ja kommunaalkomisjon esimees Lauri Väli

13. Haapsalu Linnavolikogu 23.03.2018 määruse nr 17 „Haapsalu linna põhimäärus" muutmine teine lugemine.
Ettekandja :                linnavalitsus
Kaasettekandja:          sotsiaal- ja õiguskomisjoni esimees Ülo Kalm

 

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees