Päevakorra teated

Haapsalu Linnavolikogu  31. istung on reedel,  25.september kell 14:00 volikogu saalis Posti 34. Istung jälgitav  SIIT

(õigusakti eelnõud ja komisjonide protokollid avanevad klikates pealkirjale)

Päevakord:

1. Haapsalu linna 2020. aasta kolmas lisaeelarve esimene lugemine.

Ettekandja:           linnavalitsus
Kaasettekandja:    eelarve- ja rahanduskomisjon

 

2. Paralepa mets kui Haapsalu linna elukeskkonna oluline osa.

Ettekandja:          Riigimetsa Majandamise Keskuse juht Aigar Kallas
Kaasettekandja:    linnavalitsus

 

3. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Holmi tn 7 ja Westmeri tn 6, Haapsalu linn).

Ettekandja:           linnavalitsus
Kaasettekandja:   planeeringu- ja kommunaalkomisjon

 

4. Haapsalu Linnavolikogu 22.01.2016 otsuse nr 149 „Haapsalu linna omandis olevatele kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti AS kasuks (Sadama tn, Neidude tn, Suur-Lossi tn, Haapsalu)" muutmine.

Ettekandja:           linnavalitsus
Kaasettekandja:   planeeringu- ja kommunaalkomisjon

 

5. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine (Kuukrati, Kiviküla, Haapsalu linn).

Ettekandja:           linnavalitsus
Kaasettekandja:   planeeringu- ja kommunaalkomisjon

 

6. Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks (Mütsi tee, Vilkla küla, Haapsalu linn).

Ettekandja:           linnavalitsus
Kaasettekandja:   sotsiaal- ja õiguskomisjon

 

7. Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks (Lindla tee, Laheva küla, Haapsalu linn).

Ettekandja:           linnavalitsus
Kaasettekandja:   sotsiaal- ja õiguskomisjon

 

8. Loa andmine vara omandamiseks (Kople tee lõik 1, Ammuta küla, Haapsalu linn).

Ettekandja:           linnavalitsus
Kaasettekandja:   sotsiaal- ja õiguskomisjon

 

9. Loa andmine vara võõrandamiseks (Wiedemanni 9a).

Ettekandja:           linnavalitsus
Kaasettekandja:   sotsiaal- ja õiguskomisjon

 

10. Haapsalu linna 2020. aasta kolmas lisaeelarve teine lugemine.

Ettekandja:           linnavalitsus
Kaasettekandja:    eelarve- ja rahanduskomisjon

 

11. Linnavalitsuse infotund.

Ettekandja:           linnavalitsus

 

 

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees