Päevakorra teated

Haapsalu Linnavolikogu  33. istung on reedel,  27.november  kell 14:00 volikogu saalis Posti 34. Istung jälgitav  SIIT

Eriolukorrast tulenevalt palume järgida TERVISEAMTI NÕUDEID (klikates)

(õigusakti eelnõud ja komisjonide protokollid avanevad klikates pealkirjale)

Päevakord:

1. Haapsalu Linnavolikogu 23.03.2018.a määruse nr 17 „"Haapsalu linna põhimäärus" muutmine"  esimene lugemine.

Ettekandja:           linnavalitsus
Kaasettekandja:   sotsiaal- ja õiguskomisjon

2. Haapsalu linna ja Rahvusooper Estonia vahelise koostöölepingu allakirjutamine.

Ettekandja:           linnavalitsus
Kaasettekandja:   Tehnikadirektor peadirektori ülesannetes Taivo Pahmann 

3. Haapsalu linna liitumine Läänemere Linnade Liiduga.

Ettekandja:           linnavalitsus
Kaasettekandja:   sotsiaal- ja õiguskomisjon

4. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks.

Ettekandja:           linnavalitsus
Kaasettekandja:   eelarve- ja rahanduskomisjon

5. Haapsalu Linnavolikogu 28.02.2020.a määruse nr 63 „Haapsalu Noortevolikogu põhimäärus" muutmine.

Ettekandja:           linnavalitsus
Kaasettekandja:   haridus- ja kultuurikomisjon

6. Haapsalu Linnavolikogu 23.03.2018.a määruse nr 17 „"Haapsalu linna põhimäärus" muutmine" teine lugemine.

Ettekandja:           linnavalitsus
Kaasettekandja:   sotsiaal- ja õiguskomisjon

 

Kutsutud on volikogu istungile Lootusprojekt OÜ  esindaja Kersti Lootus, kes tutvustab Haapsalu Posti tänava maastikuarhitektuuri eskiislahendust.

 

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees