Kokkulepe ühise jäätmemahuti kasutamiseks

13.11.19

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Haapsalus on lubatud jäätmevaldajatel kasutada ühiskonteinerit. See tähendab, et ühe kinnistu prügi saab panna eelneva kokkuleppe alusel teise kinnistu konteinerisse (nt naabri, korteriühistu, ettevõtte). Sellisel juhul tuleb esitada linnvalitsusele kinnitus , et ühiselt kasutatava konteineri omanik on nõus, et tema konteinerisse tuuakse teisel kinnistul tekkinud prügi. Ühismahutina ei saa kasutada jäätmekotti.

Kui ühismahutit kasutavad 5 või enam korterit või ühepereelamut, siis tuleb lisaks segaolmejäätmete konteinerile võtta kasutusele ka vanapaberi ja biojäätmete konteiner.

Kestvus:

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates

Õigusaktid:

Vastutaja:

Remi Treier, remi treier@haapsalulv.ee 472 5313

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

   Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Haapsalu Linnavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab linnavalitsusest

Viide:

 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU