Kodus hääletamist korraldavad valimisjaoskond nr 1 ja valimisjaoskond nr 4

Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu  ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus. Kodus hääletamise taotluse saab esitada juhul, kui valija asub oma elukohajärgse valimisringkonna territooriumil.

Kodus hääletamise taotluse saab esitada kirjalikult (sh e-kirjaga) ja telefoni teel.

Eelhääletamise päevadel ja valimispäeval võtavad taotlusi telefoni teel vastu ka jaoskonnakomisjonid. 
Taotlust saab esitada hiljemalt valimispäeva, 17. oktoobri kella 14.00-ni.

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
1) valija nime;
2) valija isikukoodi;
3) valija aadressi;
4) valija sidevahendi numbrit;
5) kodus hääletamise põhjust.

Põhjendatud taotluse aluseks tuleb lugeda näiteks:
1) terviseseisundit;
2) kõrget iga;
3) raskeid teeolusid;
4) transpordivõimaluste puudumist;
5) muid põhjuseid, mis takistavad valijat kodust lahkumast.

Kodus hääletamist korraldama määratud jaoskonnakomisjonil on õigus otsustada, kas taotlus on põhjendatud või mitte. Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus on põhjendamata, siis teavitab ta taotluse esitajat sellest ise telefoni teel või kirjalikult (e-kirjaga).
Jaoskonnakomisjon peab selgitama asjaolusid, mille tõttu kodus hääletamise taotlust täita ei saa.
Kodus hääletamise korraldamist koordineerib linnasekretär, kes annab vastutavale jaoskonnakomisjonile kodus hääletamise korraldamise ülesande.

Kodus hääletamist korraldatakse valimisnädala reedel, laupäeval ja pühapäeval (15.10.-17.10) vahemikus kell 9:00-20:00.

 Kodus hääletamise soovist anna teada:

 • Komisjoni esimees Erko Kalev
  Tel: 4725325; 5109973
  e-post: erko.kalev{ätt}haapsalulv.ee
 • Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Haapsalu Kultuurikeskuses (Posti tn 3, Haapsalu linn, Lääne maakond).
  17.10.2021 avatud 9:00-20:00
  11.10.-16.10.2021 avatud 12:00-20:00
  Jaoskonnakomsijoni esimees:
  Marina Kallas
  marina.kallas@haapsalulv.ee
  mbl +372 54301219 ; +372 54301219
 • Valimisjaoskond nr 4 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Ridala Põhikoolis (Kooli tn 4, Panga küla, Haapsalu linn, Lääne maakond).
  17.10.2021 avatud 9:00-20:00
  15.10.-16.10.2021 avatud 12:00-20:00
  Jaoskonnakomisjoni esimees:
  Eda Kivimäe
  eda.kivimae@gmail.com
  mbl+372 54301222 ; +372 54301222