« Tagasi

Välja detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Haapsalu Linnavolikogu tunnistas 25.03.2022 toimunud istungil otsusega nr 39 osaliselt kehtetuks Haapsalu linnas Nõmme külas paikneva Välja detailplaneeringu.  

Välja detailplaneering on kehtestatud Ridala Vallavolikogu 17.05.2007 otsusega nr 206. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli jagada Nõmme külas paiknev 7,14 ha suurune maa-ala  väikeelamukruntideks.  Planeeritavale maa-alale nähti ette 29 elamu, 2 tehnorajatiste, 3 tee ja 1 üldkasutatav krunt. Planeeringuga määrati kruntide ehitusõigus, tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad ning lahendati juurdepääs kruntidele.

Detailplaneering tunnistati kehtetuks elamukrundi Valdi tee 7 osas tänavakoridori laiendamise eesmärgil.