Kasulikud viited

Eesti Töötukassa  tööpakkumised Haapsalus

Sotsiaalministeeriumi koduleht http://www.sm.ee

Eesti Puuetega Inimeste Koda http://www.epikoda.ee

Sotsiaalkindlustusamet http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Ohvriabi http://www.ohvriabi.ee

Lasteabi http://www.lasteabi.ee

Läänemaa Punane Rist http://www.redcross.ee/et/laanemaa.html

Läänemaa Puuetega Inimeste Koda http://lpik.eu/

Eesti Lasterikaste Perede Liit http://www.lasterikkad.ee/

Läänemaa Invaühing https://www.facebook.com/laaneinvayhing

MTÜ Eesti AA Teenindus http://aaestonia.com/koosolekud

Lastekaitse Liit http://www.lastekaitseliit.ee/

Eesti Vähiliit http://cancer.ee/

Seksuaalvägivalla kriiisabikeskus www.palunabi.ee/seksuaalvagivald

Lastemajateenus https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/lastekaitse/lastemaja

MTÜ Läänemaa Abikassa  https://abikassa.ee/                         

 

Abivahenditega tegelevad firmad:

Invaru OÜ http://www.invaru.ee

Terviseabi OÜ http://www.terviseabi.ee

Tehnilise Ortopeedia ja Rehabilitatsiooni Keskus Gadox http://www.gadox.ee

HNRK Abivahendikeskus OÜ http://abivahendikeskus.hnrk.ee

Silmalaegas Nägemisvahendite Keskus http://silmalaegas.laegas.ee