Hanke lühikirjeldus: Auditeerida Haapsalu linna 2023, 2024, 2025 ja 2026 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanded. Esitada iga majandusaasta raamatupidamise aastaaruande kohta vandeaudiitori...

Haapsalu Linnavalitsus ootab pakkumusi alla lihthanke piirmäära hankele „Haapsalu linna 2023-2026 aastate majandusaasta aruannete auditeerimiseks audiitorlepingu sõlmimine“.

Hanke lühikirjeldus: Auditeerida Haapsalu linna 2023, 2024, 2025 ja 2026 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanded. Esitada iga majandusaasta raamatupidamise aastaaruande kohta vandeaudiitori...

Hanke lühikirjeldus: Haapsalu holmidele kergliiklusteede võrgustiku rajamiseks tuleb koostada Holmide kergliiklustee ehitusprojekt põhiprojekti staadiumis. Hanke mahus projekteeritava...

Haapsalu Linnavalitsus ootab pakkumusi alla lihthanke piirmäära hankele „Holmide kergliiklustee projekteerimine“.

Hanke lühikirjeldus: Haapsalu holmidele kergliiklusteede võrgustiku rajamiseks tuleb koostada Holmide kergliiklustee ehitusprojekt põhiprojekti staadiumis. Hanke mahus projekteeritava...

Haapsalu Linnavalitsus kuulutab välja avatud menetlusega riigihanke „Täiskasvanute varjupaiga teenus" osutamiseks.  Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.11.2023 kell 09:00 Hanketeade...

Riigihanke „Täiskasvanute varjupaiga teenus“ läbiviimine

Haapsalu Linnavalitsus kuulutab välja avatud menetlusega riigihanke „Täiskasvanute varjupaiga teenus" osutamiseks.  Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.11.2023 kell 09:00 Hanketeade...

Hanke lühikirjeldus: Männiku teel asuva olemasoleva truubi asemele uue suurema vooluhulkade läbilaskevõimega truubi projekteerimine. Lisaks truubile tuleb projektis käsitleda voolusängi setetest...

Haapsalu Linnavalitsus ootab pakkumusi alla lihthanke piirmäära hankele „Männiku teel Jaama oja truubi rekonstrueerimise ja oja voolusängi puhastamise ja kindlustamise projekteerimine“.

Hanke lühikirjeldus: Männiku teel asuva olemasoleva truubi asemele uue suurema vooluhulkade läbilaskevõimega truubi projekteerimine. Lisaks truubile tuleb projektis käsitleda voolusängi setetest...

Näitan: 1-4
Elemente lehe kohta4
of 67