Haapsalu vana kalmistu

Haapsalu Vana kalmistu

Asukoht Posti tn 44, Haapsalu linn, Haapsalu linn

Kalmistu kontor
Kalmistu tn 2, Haapsalu linn, Haapsalu linn, 90510
Avatud E – R  8.00 – 16.00

Ilme Laane OÜ Haapsalu Linnahooldus, kalmistutöötaja

E-post: ilmelaane@hlhooldus.ee

Telefon: +372 53504737; +372 47 55191

Haapsalu linnas on kasutusel kalmisturegister, kuhu on kantud Haapsalu Vanale kalmistule ja Haapsalu Metsakalmistule maetute andmed. Edaspidi kantakse registrisse kõikide Haapsalu linna kalmistute andmed.

Kalmisturegister on leitav aadressil: www.kalmistud.ee

•          Kalmistule maetu otsing

•          Kalmistu kaart

•          Hauaplatsi kasutuslepingu taotlus

•          Hauaplatsi hooldusavaldus

Haapsalu linna haldusterritooriumil asuvate kalmistute haldamise ja kasutamise korda ning nõudeid reguleerib Kalmistute kasutamise eeskiri