Geodeesia

Haapsalu linna digijooniste arhiiv topo-geodeetiliste uurimistööde ja teostusmõõdistuste andmebaas Haapsalu linna territooriumi kohta. Millele kaudu on võimalik mõõdistusfirmadel töid omavalitsusele esitada.

Läbi geoveebi teostame jooniste kvaliteedikontrolli vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele: "Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded"

Digijooniste arhiivi peavad kõik mõõdistusfirmad registreerima Haapsalu linna haldusalas teostatud geodeetilised mõõdistustööd 10 päeva jooksul, vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele 14.04.2016 nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded".

Gedeetiliste tööde tegemise kord