Elanike statistika 2022 kokkuvõte

Power BI annab võimaluse luua andmetest dünaamilisi raporteid. Parema ülevaate saamiseks ava raport üle ekraani, kasutades selleks all paremas nurgas olevat ikooni . Raportist väljumiseks vajuta klahvile Esc. Kõik diagrammid, joonised ja tabelid töötavad sünkroonis. Kui vajutad huvipakkuvale infole, kuvavad teised kujundid sama info osa.

Sektor- või rõngasdiagrammi on lisatud drill-down süsteem ehk andmed sektoris lähevad nendele peale vajutades järjest detailsemaks. Algpildi taastamiseks vajuta vabale alale.  Kui on soovi visuaali andmeid detailsemalt vaadata, soovitame kasutada fookusrežiimi .Selle abil saate andmeid vaadata eraldi aknas.  Üldjuhul sisaldavad tabelid detailsemaid andmeid ning ridasid saab üks haaval „+" märgist lahti klõpsata või kui on soov korraga andmeid avada, soovitame kasutada järgnevat ikooni .Tagasi andmete kokku kuvamiseks kasuta noolt suunaga üles. Fookusrežiimist väljumiseks kasuta „tagasi aruande juurde" linki.

Liikuda saab erinevatel andmelehekülgedel vajutades vastavaid ikoone vasakul.