Lõpetati üldplaneeringut muutva Kuldnoka tn 6, Haapsalu kinnistu (katastritunnus 18301:016:0071) detailplaneeringu koostamine.

Haapsalu Linnavolikogu 29.11.2019 otsusega nr 184 lõpetati üldplaneeringut muutva Kuldnoka tn 6, Haapsalu  kinnistu (katastritunnus 18301:016:0071) detailplaneeringu koostamine.

Planeeringu koostamise lõpetamise otsus tehti arvesse võttes naaberkinnistute omanike ettepanekut, mitte planeerida Kuldnoka 6 kinnistule elamukrunte, vaid jätta muutmata kinnistul kehtiv detailplaneering, mille kohaselt on kinnistu sihtotsarve  „üldkasutatav maa, spordi-ja puhkerajatiste maa".

 

 

Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

 • Haapsalu Linnavolikogu lõpetas 29.06.2018 istungil, otsusega nr 79 „Detailplaneeringu koostamise lõpetamine (Piiu ja Piiumäe, Mäeküla, Haapsalu linn)" algatatud detailplaneeringu koostamise Mäekülas Piiu ja Piiumäe kinnistutel. Detailplaneering algatati Ridala Vallavolikogu 17.04.2008 otsusega nr 333 „Piiu ja Piiumäe kinnistute detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine".

Haapsalu Linnavolikogu 29.06.2018 otsus nr 79

 

 • Haapsalu Linnavolikogu lõpetas 29.06.2018 istungil, otsusega nr 78 „Detailplaneeringute koostamise lõpetamine" järgmiste algatatud detailplaneeringute koostamise:
 1. Herjava külas Kadaka kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala Vallavolikogu 26.02.2004 otsusega nr 71 „Kadaka kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine";
 2. Kiltsi külas Jõekääru kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala Vallavolikogu 11.11.2004 otsusega nr 125 „Jõekääru kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine";
 3. Pusku külas Põldmäe kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala Vallavolikogu 11.11. 2004 otsusega nr 126 „Põldmäe kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine";
 4. Pusku külas Siimu kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala Vallavolikogu 28.04. 2005 otsusega nr 166 „Siimu maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine";
 5. Herjava külas Nigula kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala Vallavolikogu 16.06.2005 otsusega nr 191 „Nigula ja Sõeru maaüksuste detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine";
 6. Pusku külas Otsa kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala Vallavolikogu 15.12.2005 otsusega nr 19 „Otsa maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine";
 7. Uuemõisa alevikus kinnistul, registriosa nr 789332 (uus lähiaadress Linna tee 12). Detailplaneering algatati Ridala Vallavolikogu 14.09.2006 otsusega nr 89 „Ridala valla osaüldplaneeringut muutva  kinnistu nr 789332 detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine";
 8. Uuemõisa külas Telliskivitehas I (uus lähiaadress Tallinna mnt 64b) kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala Vallavolikogu 26.10.2006 otsusega nr 103 „Ridala valla osaüldplaneeringut muutva Telliskivitehas I maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine";
 9. Emmuvere külas kinnistul, registriosa nr 439032. Detailplaneering algatati Ridala Vallavolikogu 23.11.2006 otsusega nr 115 „Kinnistu nr 439032 detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine";
 10. Valgevälja külas Reinu kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala Vallavolikogu 23.11.2006 otsusega nr 116 „Ridala valla osaüldplaneeringut muutva Reinu maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine";
 11. Herjava külas Kiili kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala Vallavolikogu 25.01.2007 otsusega nr 149 „Kiili maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine";
 12. Rummu külas Vahtra kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala Vallavolikogu 08.03.2007 otsusega nr 157 „Vahtra maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine";
 13. Mägari külas Oja kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala Vallavolikogu 17.05.2007 otsusega nr 194 „Oja kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine";
 14. Väike-Ahli külas Lepa kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala Vallavolikogu 17.05.2007 otsusega nr 195 „Lepa kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine";
 15. Mäekülas Alo (uus lähiaadress Mere) kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala Vallavolikogu 17.05.2007 otsusega nr 196 „Alo kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine";
 16. Valgevälja külas Valgevälja kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala Vallavolikogu 14.06.2007 otsusega nr 213 „ Ridala valla osaüldplaneeringut muutva Valgevälja kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine";
 17. Varni külas katastriüksusel, tunnusega 67401:006:0151. Detailplaneering algatati Ridala Vallavolikogu 29.11.2007 otsusega nr 283 „Katastriüksuse 67401:006:0151 detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine";
 18. Varni külas katastriüksusel, tunnusega 67401:006:0152. Detailplaneering algatati Ridala Vallavolikogu 29.11.2007 otsusega nr 284 „Katastriüksuse 67401:006:0152 detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine";
 19. Varni külas katastriüksusel, tunnusega 67401:006:1320. Detailplaneering algatati Ridala Vallavolikogu 29.11.2007 otsusega nr 285 „Katastriüksuse 67401:006:1320 detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine";
 20. Kiltsi külas kinnistul, registriosa nr 21932. Detailplaneering algatati Ridala Vallavolikogu 17.04.2008 otsusega nr 334 „Kinnistu nr 21932 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine";
 21. Valgevälja külas Kiviristi kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala Vallavolikogu 19.06.2008 otsusega nr 351 „Ridala valla osaüldplaneeringut muutva Kiviristi kinnistu detailplaneeringu algatamine";
 22. Nõmme külas Majaka kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala Vallavolikogu 24.09.2009 otsusega nr 444 „Majaka kinnistu detailplaneeringu algatamine";
 23. Rohukülas Vesila (uus lähiaadress Häärberi tee 2) kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala Vallavolikogu 13.01.2010 otsusega nr 27 „Vesila kinnistu detailplaneeringu algatamine";
 24. Nõmme külas Roosaare 1 (uus lähiaadress Roosaare) kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala Vallavolikogu 22.09.2011 otsusega nr 148 „Roosaare 1 kinnistu detailplaneeringu algatamine";
 25. Herjava külas Nurgapealse kinnistul. Detailplaneering algatati Ridala Vallavolikogu 03.05.2012 otsusega nr 194 „Nurgapealse kinnistu detailplaneeringu algatamine".

Haapsalu Linnavolikogu 29.06.2018 otsus nr 78

Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

Haapsalu Linnavalitsus lõpetas 13.06.2018 istungil, korraldusega nr 550 „Detailplaneeringute koostamise lõpetamine" järgmiste algatatud detailplaneeringute koostamise:

1. Nõmme külas Oru kinnistul. Detailplaneeringu algatas Ridala Vallavalitsus 13.05.2004 korraldusega nr 229 „Oru kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine";

2. Mäekülas Kiviküla vkt 12 kinnistul. Detailplaneeringu algatas Ridala Vallavalitsus 09. 11.2006 korraldusega nr 554 „Kiviküla vkt 12 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine";

3. Kivikülas Tindaviigi kinnistul. Detailplaneeringu algatas Ridala Vallavalitsus 12.04.2007 korraldusega nr 157 „Tindaviik´i kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine".

Haapsalu Linnavalitsuse 13.06.2018 korraldus nr 550

Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

Haapsalu Linnavolikogu lõpetas 25.05.2018 istungil otsusega nr 71 järgmiste detailplaneeringute koostamise menetluse:

 1. Mäekülas asuvate Sinilille ja Maikellukese kinnistutel – detailplaneeringu algatas Ridala Vallavolikogu 26.11.2013 otsusega nr 21, planeering läbis avalikustamise etapi, kuid ei saanud maavanema heakskiitu;
 2. Nõmme külas Nõmme-Hansu kinnistul - detailplaneeringu algatas Ridala Vallavolikogu 30.12.2010 otsusega nr 95, planeering läbis avalikustamise etapi, kuid Keskkonnaamet ei nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega;
 3. Vätse külas Mäerehe kinnistul - detailplaneeringu algatas Ridala Vallavolikogu 26.10.2006 otsusega nr 109, planeering läbis avalikustamise etapi, kuid arendaja ei sõlminud vallaga lepingut juurdepääsuteede ja tehnorajatiste väljaehitamiseks;
 4. Nõmme külas Künka kinnistul - detailplaneeringu algatas Ridala Vallavolikogu 16.05.2013 otsusega nr 259, planeering läbis avalikustamise etapi, kuid Keskkonnaamet ei nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega;
 5. Allika külas Krislini kinnistul - detailplaneeringu algatas Ridala Vallavolikogu 14.04.2011 otsusega nr 118, planeering läbis avalikustamise etapi, kuid Keskkonnaamet ei nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega.

Haapsalu Linnavolikogu 25.05.2018 otsus nr 71