Haapsalu Linnavalitsuses toimus 01.08.2023 – 01.09.2023 (k.a) Haapsalu linn, Sadama tn 22 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek. Avalik arutelu toimus 17.10.2023 kell 16:00...

Haapsalu linn, Sadama tn 22 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Haapsalu Linnavalitsuses toimus 01.08.2023 – 01.09.2023 (k.a) Haapsalu linn, Sadama tn 22 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek. Avalik arutelu toimus 17.10.2023 kell 16:00...

Haapsalu Linnavolikogu otsustas  29. juuni 2023 istungil otsusega nr 114 : vastu võtta üldplaneeringut muutva Haapsalu linn, Sadama tn 22 kinnistu detailplaneeringu (koostaja...

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Haapsalu Linnavolikogu otsustas  29. juuni 2023 istungil otsusega nr 114 : vastu võtta üldplaneeringut muutva Haapsalu linn, Sadama tn 22 kinnistu detailplaneeringu (koostaja...

Neljapäeval, 15. juunil 2023, kell 16.00 toimub Haapsalu Linnavalitsuse saalis Lannuste külas paikneva Rukkiräägu kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. Planeeringuala...

Rukkiräägu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Neljapäeval, 15. juunil 2023, kell 16.00 toimub Haapsalu Linnavalitsuse saalis Lannuste külas paikneva Rukkiräägu kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. Planeeringuala...

Reedel, 09. juunil 2023, kell 15.00 toimub Haapsalu Linnavalitsuse saalis Nõmme külas paikneva Nõmmemetsa kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. Planeeringuala suurus...

Nõmmemetsa detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Reedel, 09. juunil 2023, kell 15.00 toimub Haapsalu Linnavalitsuse saalis Nõmme külas paikneva Nõmmemetsa kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. Planeeringuala suurus...

Haapsalu Linnavalitsus võttis 26.04.2023 istungil korraldusega nr 432 vastu Karina detailplaneeringu. Planeeringuala asub Herjava külas, planeeritava ala suurus on 1,4 ha. Üldplaneeringu...

Karina detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Haapsalu Linnavalitsus võttis 26.04.2023 istungil korraldusega nr 432 vastu Karina detailplaneeringu. Planeeringuala asub Herjava külas, planeeritava ala suurus on 1,4 ha. Üldplaneeringu...

Reedel, 19. mail 2023, kell 15.00 toimub Haapsalu linnavalitsuse saalis Aida tn 6 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu . Planeeritav  ala suurus on 2787 m 2 ....

Aida tn 6 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Reedel, 19. mail 2023, kell 15.00 toimub Haapsalu linnavalitsuse saalis Aida tn 6 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu . Planeeritav  ala suurus on 2787 m 2 ....

Reedel, 29. märtsil 2023, kell 15.00 toimub Haapsalu Linnavalitsuse 3. korruse väikeses saalis Sadama tn 22 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu . Planeeringuala suurus on 8145...

Tähelepanu! Sadama tn 22 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu aeg on muutunud. Uus arutelu aeg on 29. märts kell 15.00.

Reedel, 29. märtsil 2023, kell 15.00 toimub Haapsalu Linnavalitsuse 3. korruse väikeses saalis Sadama tn 22 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu . Planeeringuala suurus on 8145...

Reedel, 03. juunil 2022, kell 15.00 toimub Haapsalu Linnavalitsuse 3. korruse väikeses saalis Karina detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. Planeeringuala suurus on 14080 m2 ja...

Karina detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Reedel, 03. juunil 2022, kell 15.00 toimub Haapsalu Linnavalitsuse 3. korruse väikeses saalis Karina detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. Planeeringuala suurus on 14080 m2 ja...

Haapsalu Linnavalitsus võttis 23.02.2022 istungil korraldusega nr 161 vastu Jändi-Reinu detailplaneeringu. Planeeringuala asub Kiviküla ja Tanska küla piiril, planeeritava ala suurus on 12,7...

Jändi-Reinu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Haapsalu Linnavalitsus võttis 23.02.2022 istungil korraldusega nr 161 vastu Jändi-Reinu detailplaneeringu. Planeeringuala asub Kiviküla ja Tanska küla piiril, planeeritava ala suurus on 12,7...

Haapsalu Linnavalitsus võttis 26.01.2022 istungil korraldusega nr 80 vastu Masti tn 12 kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 9713 m 2 . Planeeritav ala asub Neeme ja Masti...

Masti tn 12 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Haapsalu Linnavalitsus võttis 26.01.2022 istungil korraldusega nr 80 vastu Masti tn 12 kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 9713 m 2 . Planeeritav ala asub Neeme ja Masti...

Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta10
of 4