Eluruumi tagamine

Sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

Isikuid, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab kohaliku omavalitsuse üksus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.

Munitsipaaleluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord 

Eluruumi taotlemiseks Haapsalu linnalt tuleb esitada avaldus Haapsalu Linnavalitsuse eluasemekomisjonile (linnavara spetsialist Madis Raudsepp tel 47 25 311, madis.raudsepp@haapsalulv.ee)

Eluaseme kohandamiseks tuleb esitada avaldus Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalkomisjonile