Vaimse tervise teenused ja psühholoogiline abi Haapsalu linnas

Psühhosotsiaalne (kriisi) nõustamine
Nõustaja poole saab pöörduda erinevate elus ettetulevate  murede ja probleemidega.
Eesti ja inglise keeles.
Liisi Truumets 5595 9974, perepaik@gmail.com MTÜ Pere Looduspaik

Mobiilne kriisisekkumine
Liisi Truumets 5618 4236, perepaik@gmail.com MTÜ Pere Looduspaik

Saviteraapia
Keete Janter  55 959 974, keete.janter@gmail.com

Hingehoid, kriisi- ja leinanõustamine 
Eesti ja vene keeles
Küllike Valk,  5809 3633

Laste ja noorte psühhoanalüütiline psühhoteraapia
Liis Toom 58  837 355,  liis.toom@hpk.edu.ee

Psühholoogiline nõustamine
Kirsi Rank  5919 4114, kirsirank@gmail.com
Eesti ja vene keeles.
Olga Kuldmeri 5866 8048;  olga.kuldmeri@gmail.com

Vene- ja ukrainakeelne psühholoogiline nõustamine

Sõjapõgenike psühholoogiline nõustamine (lapsed/ noored/ täiskasvanud).
Viktoriia Blinova  5466 0502

Vene- ja ukrainakeelne psühholoogiline nõustamine
Sõjapõgenike psühholoogiline nõustamine (lapsed/ noored/ täiskasvanud).
Kontakt: Viktoriia Blinova  5466 0502

Ohvriabi kriisitelefon 
Annab kiiret abi inimestele, kes on langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või on kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda. Teenus on helistajale tasuta ning abi on tagatud ööpäevaringselt. Ohvriabi kriisitelefonile helistaja võib soovi korral jääda anonüümseks. Abi osutatakse eesti, vene ja inglise keeles
Kontakt: 116 006 
(24/7 eesti, vene ja inglise keeles; iga päev 16-20 ukraina keeles)

Vaimse tervise tugiliin
Pakume Sulle tuge igapäevamuredega toimetulekul. Vastavalt Su soovile vestlevad nõustajad Sinuga telefoni, chat'i või videosilla vahendusel.
Ootame pöörduma kõiki, kelle elus on tekkinud pingeid ja raskusi ning kes tunnevad vajadust sellest kellegagi rääkida – ükski mure ei ole liiga väike!
Kontakt: +372 660 4500 
(10-24 eesti, vene ja inglise keeles)

Emotsionaalse toe ja hingehoiu telefon
Hingehoidja on vaikimis- ja konfidentsiaalsuskohustusega teoloogiat õppinud abistaja, kes on saanud väljaõppe aitamaks haigeid, kriisis olevaid või surevaid inimesi. Hingehoidja poole võib pöörduda, kui on mure enda või lähedase haiguse pärast, vajatakse emotsionaalset tuge, esinevad eksistentsiaalsed või spirituaalsed küsimused ning kui tegemist on leina või surija ja tema lähedaste toetamisega.
Kontakt: +372 116 123
(14-24 eesti, vene ja inglise keeles)

Lasteabi telefon
Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Pöördujateks võivad olla nii lapsed ise kui ka täiskasvanud – lapsevanemad, sugulased, spetsialistid, naabrid, sõbrad, tuttavad, kõik tähelepanelikud inimesed. Esmalt selgitavad konsultandid välja pöördumise põhjuse ning jagavad nõuannet ja juhiseid, kuidas olukorras toimida. Vajadusel edastatakse informatsioon teistele spetsialistidele, näiteks lastekaitsetöötajatele või ka politseile, et abivajav või hädaohus olev laps saaks abi võimalikult kiiresti ning parimal ja last kaitsval moel.
Kontakt: 116 111 
(24/7 eesti, vene ja inglise keeles)

Inimkaubanduse ennetamise nõuandeliin
Teenuse ülesanne on informeerida inimesi inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise võimalustest, tingimustest, eeskirjadest ja ohtudest välismaal ning aidata ohvreid.
Kontakt: +372 6607 320
(tööpäevadel eesti, vene ja inglise keeles)