Karja tänav suletakse ajavahemikul kell 06.00-18.00. Sellega seoses muutub bussiliinide 2, 2A, 3 ja 34 marsruut ning ühistransport ei läbi Ehte ja Karja tänavat....

04.01.2020 (laupäeval) toimub Haapsalu vanalinnas Vene laat.

 Karja tänav suletakse ajavahemikul kell 06.00-18.00. Sellega seoses muutub bussiliinide 2, 2A, 3 ja 34 marsruut ning ühistransport ei läbi Ehte ja Karja tänavat....

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 04.02.2020. Täpsemat informatsiooni...

Avalik kirjalik enampakkumine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 04.02.2020. Täpsemat informatsiooni...

Haapsalu jäi 20 000 elanikuga linnade kategoorias teiseks. Haapsalu pälvis ka keskkonnasäästlikkuse projekti eriauhinna Haapsalu linnuse uuendamise eest. Loe lähemalt !

Tartu ja Haapsalu tunnistati rahvusvahelise konkursi LivCom Awards lõppvoorus parima elukeskkonnaga linnade hulka kuuluvaks.

Haapsalu jäi 20 000 elanikuga linnade kategoorias teiseks. Haapsalu pälvis ka keskkonnasäästlikkuse projekti eriauhinna Haapsalu linnuse uuendamise eest. Loe lähemalt !

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 30.01.2020 . Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee . Avalik kirjalik enampakkumine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 30.01.2020 . Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee . Avalik kirjalik enampakkumine

Haapsalu linn alustab elanike registreerimise kampaaniat. Haapsalu linn alustab 13.detsembrist 31. detsembrini kestvat linnaelanikuks registreerimise kampaaniat, mille raames loositakse...

Haapsalu linn alustab elanike registreerimise kampaaniat.

Haapsalu linn alustab elanike registreerimise kampaaniat. Haapsalu linn alustab 13.detsembrist 31. detsembrini kestvat linnaelanikuks registreerimise kampaaniat, mille raames loositakse...

  Haapsalu Linnavalitsus piloteerib koostöös Sotsiaalkindlustusametiga konkursi „Isikukeskne erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikes omavalitsuses" raames ...

Haapsalu Linnavalitsus piloteerib koostöös Sotsiaalkindlustusametiga konkursil„Isikukeskne erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikes omavalitsuses“

  Haapsalu Linnavalitsus piloteerib koostöös Sotsiaalkindlustusametiga konkursi „Isikukeskne erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikes omavalitsuses" raames ...

Haapsalu linnavalitsus ootab linnakodanike ettepanekuid isikute kohta, kellele anda Haapsalu linna vapimärk ja aukodaniku aunimetus. Vapimärk antakse isikutele Haapsalule osutatud eriliste...

Haapsalu ootab vapimärgi ja aukodanike kandidaate!

Haapsalu linnavalitsus ootab linnakodanike ettepanekuid isikute kohta, kellele anda Haapsalu linna vapimärk ja aukodaniku aunimetus. Vapimärk antakse isikutele Haapsalule osutatud eriliste...

Haapsalu linn tuletab meelde, et hiljemalt 16.12 on aeg esitada 2020. aasta Haapsalu linna kultuuri-, noorsootöö- ning spordialaste tegevustoetuste taotlused. Samuti ootab linn kogukonna ja...

Tegevustoetuste taotluste tähtaeg on 16. detsember!

Haapsalu linn tuletab meelde, et hiljemalt 16.12 on aeg esitada 2020. aasta Haapsalu linna kultuuri-, noorsootöö- ning spordialaste tegevustoetuste taotlused. Samuti ootab linn kogukonna ja...

Planeeringute nõuniku ametikoha eesmärgiks ja põhiülesanneteks on  erinevate planeeringute (detailplaneering, üldplaneering, teemaplaneering jms) koostamise juhtimine ja planeeringutega...

Haapsalu Linnavalitsuses saab tööd planeeringute nõunik

Planeeringute nõuniku ametikoha eesmärgiks ja põhiülesanneteks on  erinevate planeeringute (detailplaneering, üldplaneering, teemaplaneering jms) koostamise juhtimine ja planeeringutega...

Laupäeval kell 18.00 toimub lossiplatsil advendiaja avamine, millega seoses on seal ajutiselt ürituse ajaks liiklus suletud (kella 19.00ni). Terveks päevaks on piiratud Lossiplatsil parkimine. ...

Laupäeval, 30. novembril on seoses advendiaja avamisega Haapsalus lossiplatsil liiklus osaliselt ümberkorraldatud.

Laupäeval kell 18.00 toimub lossiplatsil advendiaja avamine, millega seoses on seal ajutiselt ürituse ajaks liiklus suletud (kella 19.00ni). Terveks päevaks on piiratud Lossiplatsil parkimine. ...

Tähelepanu! Kolmapäeval ja neljapäeval ei toimu maa- ja planeerimisosakonnas vastuvõttu seoses  ArcGIS2 kahepäevase programmikoolitusega Tallinnas.

Tähelepanu!

Tähelepanu! Kolmapäeval ja neljapäeval ei toimu maa- ja planeerimisosakonnas vastuvõttu seoses  ArcGIS2 kahepäevase programmikoolitusega Tallinnas.

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Haapsalu, Uuemõisa, Lossi tn 4 ja Masti tn 7 detailplaneeringu koostamiseks. Vajalik on koostada detailplaneeringu muinsuskaitse...

Hinnapakkumuse küsimine detailplaneeringu koostamiseks (Haapsalu, Uuemõisa alevik, Lossi tn 4 ja Masti tn 7

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Haapsalu, Uuemõisa, Lossi tn 4 ja Masti tn 7 detailplaneeringu koostamiseks. Vajalik on koostada detailplaneeringu muinsuskaitse...

Haapsalu Linnavalitsus soovib vee erikasutuse keskkonnaluba Jaama oja kalade rändetee parandamiseks ligikaudu 700 m pikkusel lõigul (Paralepa lahest kuni Tiigi tänava jalakäijate sillani). Kokku...

Toimub Jaama oja kalade rändetee parandamisega seotud keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine

Haapsalu Linnavalitsus soovib vee erikasutuse keskkonnaluba Jaama oja kalade rändetee parandamiseks ligikaudu 700 m pikkusel lõigul (Paralepa lahest kuni Tiigi tänava jalakäijate sillani). Kokku...

Alates 15. novembrist jõustub Maanteeameti peadirektori 05.07.2019 käskkirja nr.1-2/19/448 muudatus, millega antakse tasuta sõidu õigus ka osalise töövõimega isikutele ja raske...

Tähelepanu bussiliiklejad!

Alates 15. novembrist jõustub Maanteeameti peadirektori 05.07.2019 käskkirja nr.1-2/19/448 muudatus, millega antakse tasuta sõidu õigus ka osalise töövõimega isikutele ja raske...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumiste küsimise EU Interreg Baltic Sea Region projekti "Läänemere kaitsmine puhastamata reovee ärajuhtimise eest linnapiirkondade üleujutuste ajal"...

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu pilootala sademevee proovide võtmiseks ja proovide analüüsiks NOAH projekti raames

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumiste küsimise EU Interreg Baltic Sea Region projekti "Läänemere kaitsmine puhastamata reovee ärajuhtimise eest linnapiirkondade üleujutuste ajal"...

Haapsalu linna üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus, peale arvamuste ja ettepanekute laekumist. Dokumendid: Haapsalu linna...

Haapsalu linna üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus seisuga 01.11.2019.

Haapsalu linna üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus, peale arvamuste ja ettepanekute laekumist. Dokumendid: Haapsalu linna...

Sihtasutus Läänemaa ootab ettepanekuid 2019. aasta tunnustamisteks järgnevates kategooriates: Läänemaa sädeinimene; Läänemaa parim kodanikuühendus; aasta kodanikuühenduste...

LÄÄNEMAA TUNNUSTAB 2019

Sihtasutus Läänemaa ootab ettepanekuid 2019. aasta tunnustamisteks järgnevates kategooriates: Läänemaa sädeinimene; Läänemaa parim kodanikuühendus; aasta kodanikuühenduste...

Haapsalu kaasa eelarve veebihääletusel sai enim hääli rannapromenaadi pikenduse ehitamine jahisadamani ja Jõõdre küla mänguväljak. Hääletus kestis 10.-30. oktoobrini   Hääletuse...

Haapsalu kaasava eelarve rahvahääletuse võitsid rannapromenaadi pikenduse rajamine jahisadamani ja Jõõdre küla mänguväljak

Haapsalu kaasa eelarve veebihääletusel sai enim hääli rannapromenaadi pikenduse ehitamine jahisadamani ja Jõõdre küla mänguväljak. Hääletus kestis 10.-30. oktoobrini   Hääletuse...

Näitan: 61-80
Elemente lehe kohta 20
of 33