Veeloa menetlusse võtmisest teavitamine

Haapsalu Linnavalitsus plaanib Puise, Kiideva ja Haeska väikesadamate puhastustöid.
 
Veeluba taotletakse Kiideva väikesadama (Lääne maakond, Haapsalu linn, Kiideva küla, Seltsimaja, katastritunnus 67405:002:0348, registriosa nr 2353632) süvendamiseks mahus 3300 m³, Puise väikesadama (Lääne maakond, Haapsalu linn, Puise küla, Puise kalasadam, katastritunnus 67405:001:0278, registriosa nr 2353732) süvendamiseks mahus 1200 m³ ja Haeska väikesadama (Lääne maakond, Haapsalu linn, Haeska küla, Tuuliku, katastritunnus 67405:004:0019, registriosa nr 230332) süvendamiseks mahus 4200 m³.
 
Keskkonnaameti poolt veeloa menetlemise aeg on 90 päeva alates 17.10.2019.
 
Taotluse materjalid on kättesaadavad http://dhs-adr-kea.envir.ee/.