« Tagasi

Toimub Jaama oja kalade rändetee parandamisega seotud keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine

Haapsalu Linnavalitsus soovib vee erikasutuse keskkonnaluba Jaama oja kalade rändetee parandamiseks ligikaudu 700 m pikkusel lõigul (Paralepa lahest kuni Tiigi tänava jalakäijate sillani). Kokku süvendatakse Jaama ojast 4 289 m3 mineraalpinnast ning Eeslahest 4 295 m3 mineraalse ja orgaanilise sette segu. Veejuhtmesse paigaldatakse kalade läbipääsu hõlbustamiseks uus kivikindlustusotsakutega 12 m pikkune, 1,73 m kõrguse ja 2,34 m laiusega ovaalse ristlõikega terastoru truup.   

KMH programmi eelnõuga saab tööpäeviti tutvuda Keskkonnaameti Haapsalu kontoris  (Kiltsi tee 10, Haapsalu) ja Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee, alalehel uudised, pressiinfo, keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek. KMH programmi kohta saab Keskkonnaametile (Tallinna 22, 93819 Kuressaare või info@keskkonnaamet.ee) esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ajavahemikus 19.11-3.12.2019. KMH programmi avalik arutelu toimub 5.12.2019 kell 14.00 Haapsalu Linnavalitsuse suures saalis (Posti 34, Haapsalu).