Tegevustoetuste taotluste tähtaeg on 16. detsember!

Haapsalu linn tuletab meelde, et hiljemalt 16.12 on aeg esitada 2020. aasta Haapsalu linna kultuuri-, noorsootöö- ning spordialaste tegevustoetuste taotlused.
Samuti ootab linn kogukonna ja elukeskkonna arendamisega seotud toetuste taotluseid.

Toetuste andmise eesmärgiks on arendada ja mitmekesistada Haapsalu linnas kultuuri-, noorsootöö- ning spordialast tegevust.
 Kogukonna ja elukeskkonna arendamiseks antakse toetusi mittetulundusühingutele, seltsingutele ning küla- ja asumivanematele linna eelarvelistest vahenditest kogukonna ja elukeskkonna arendamiseks.

Toetust antakse tegevusteks, mis toimuvad Haapsalu linna haldusterritooriumil ning mis on suunatud Haapsalu linna elanikele.

Täpsed juhendid ja taotlused on leitavad Haapsalu linna kodulehelt:

https://www.haapsalu.ee/kultuuri-spordi-ja-noorsootoo-toetused