« Tagasi

Tänasest saavad haridusvaldkonna eraettevõtjad taotleda kriisi leevenduseks toetust

Tänasest saavad haridusvaldkonna eraettevõtjad taotleda kriisi leevenduseks   toetust   https://www.hm.ee/kriisitoetus

Täna avanes veebivorm, mille vahendusel saavad eraüldhariduskoolide, -lapsehoidude, -lasteaedade ja huvikoolide pidajad ning huvitegevuse pakkujad taotleda kriisi leevenduseks toetust möödapääsmatute kulude katmiseks. Lisaeelarvega on selleks ette nähtud 15 miljonit eurot.


Viite taotlusvormile, lisainfo ja vastused kordumakippuvatele küsimustele taotlemise teemadel leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi veebist Viimane taotluse esitamise päev on 15. mai.


Maksimaalne toetuse suurus lapse/õpilase kohta on 80 eurot kuu kohta ning seda saab taotleda maksimaalselt kolme kuu eest (märts, aprill, mai). Sealjuures saab toetust taotleda maksimaalselt 50% laste/õpilaste arvu ulatuses. Taotluse aluseks võetakse laste/õpilaste arv 1. märtsil 2020.  Taotleja peab toetuse vajadust põhjendama ja teavitama ka sellest, kas tal on kavas taotleda toetusi ka muudest riigi kriisimeetmetest.

Küsimuste korral palume kirjutada kriisitoetus@hm.ee