« Tagasi

Haapsalu Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Haapsalu lasteaed Haapsalu Vanalinna Lasteaiad direktori ametikoha täitmiseks

Haapsalu Linnavalitsus  kuulutab välja konkursi

Haapsalu lasteaed Haapsalu Vanalinna Lasteaiad direktori ametikoha täitmiseks

(äraoleva töötaja asendamine)

Kandidaadil peab olema:

Kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid.

 

Kasuks tuleb:

 

  • vähemalt ühe võõrkeele oskus
  • haridusvaldkonna õigusaktide tundmine

 

 

Kandideerijatel esitada:

  • kirjalik avaldus;
  • motivatsioonikiri;
  • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  • ametikohale esitatud kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  • kandidaadi soovil muud dokumendid.

 

Tööle asumise aeg: 16.03.2020 (leping tähtajaline)

 

Dokumendid esitada hiljemalt  25. veebruar 2020. a           e-posti aadressile: hlv@haapsalulv.ee.

 

Täiendav teave telefonil  47 25 306 haridusnõunik   Mari-Epp Täht