Üsna keerulises olukorras töötab Haapsalu Hariduse Tugiteenuste Keskus edasi!

Ka praeguses üsna keerulises olukorras töötab Haapsalu Hariduse  Tugiteenuste Keskus edasi.Meie eesmärgiks on oma tugispetsialistidega olla toeks nii lastele, lastevanematele kui õpetajatele. On ilmselge, et tavapärasel viisil oma teenust tugispetsialist pakkuda ei saa. Oleme kokku pannud esialgse plaani, kuidas meie maja erinevad spetsialistid saavad oma teenust pakkuda.

Igal nädalalõpul vaatame koos tegevused üle, kui eriolukord jääb kauemaks kestma, ilmselt muutuvad ka meie tegevused täpsemaks.

 

Nõu küsida saab   Haapsalu Hariduse Tugiteenuste üldtelefonil 5151367 ja e-mailil tugiteenused@haapsalu.ee

 

Psühholoogid:

  • Võtavad ühendust oma regulaarsete klientidega, nõustamine jätkub kas telefoni, e-kirja. Video, FB Messengeri teel
  • Kõik meie psühholoogid on valmis vastama küsimustele, andma nõu. Võib helistada, kirjutada. Kui  spetsialist ei saa kohe vastata, helistab tagasi.

Psühholoogide kontaktid:

Liis Toom                            58837355             liis.toom@hpk.edu.ee

Kirsi Rank                            59194114             kirsirank@gmail.com

Olga Kuldmeri                   53605521             olga.kuldmeri@gmail.com

Reet Saareväli                  5109299               reet.saarevali@mail.ee

 

Sotsiaalpedagoogid:

  • Võtavad ühendust oma regulaarsete klientidega, nõustamine jätkub kas telefoni, e-kirja. Video, FB Messengeri teel
  • Kõik meie sotsiaalpedagoogid on valmis vastama küsimustele, andma nõu. Võib helistada, kirjutada. Kui  spetsialist ei saa kohe vastata, helistab tagasi
  • Aitavad tegeleda nö. murelastega: koostöös õpetajaga välja selgitada, kes lastest kodusõppel rohkem abi vajab, millist abi jne.  Vajadusel korraldab abi andmise, on ühenduses teiste HHTK spetsialistidega, linnavalitsuse lastekaitsega jne.

Sotsiaalpedagoogide kontaktid:

Milvi Maiste                      5124016               milvim@gmail.com

Katre Roosvald                 5516925               katre.roosvald@gmail.com

Virge Võsu                         5231090               vosu.virge@gmail.com

Katrin Tiido                        5127522               katrin.tiido@hpk.edu.ee

Mirjam Tinno                    55678813             mirjamtinno@gmail.com

 

 

Eripedagoogid/logopeedid koolis:

  • Abi neile (1.-6.- klassi) lastele, kes kodus piisavalt tuge ei saa. Õpetaja/klassijuhataja, kes näeb, et tema klassis on mõnel lapsel täiendavalt vaja abi õppimisel, annab lapsevanemale soovituse võtta ühendust HHTK spetsialistiga. Kui lapsevanem on ühendust võtnud, lepivad vanem ja tugispetsialist kokku, kuidas täpselt töö korraldatakse, et lapsel sellest tõepoolest abi oleks. Koostöös  otsustatakse, kas piisab vaid lapsevanema juhendamisest/nõustamisest või peaks korraldama lapse ja spetsialisti koostöö

 

 

 

Eripedagoog/logopeed lasteaias

  • Palume lasteaia õpetajatel anda nendele lastevanematele, kelle lapsed käivad meie spetsialistide juures  soovituse võtta ühendust spetsialistiga, kui tunnevad, et on vaja nõu ja abi

NB! Oleme plaaninud praeguses olukorras rakendada kõiki eripedagooge ja logopeede vastavalt tekkinud vajadusele. See tähendab, et vajadusel tulevad kooliõpilastele appi ka need logopeedid/ eripedagoogid, kes tavapäraselt oma igapäevatööd lasteaias teevad.

 

Eripedagoogide/logopeedide kontaktid:

Maria Võrklaev                                56138149             vorklaev@hotmail.com

Terje Kurismann                             56609009             terje.kurismann@tugiteensued.haapsalu.ee

Karin Truu                                          5026291               truukarin@gmail.com

Maive Toom                                     5171702               maive.toom@mail.ee

IrynaSytnik                                        5520053               logirina@bk.ru

Eve Kabin                                           58147785             eve.kabin@hotmail.com

Heli Räli                                               5203136               helirali@hot.ee

Keiu Barndõk                                    5087720               keiu.barndõk@tugiteenused.haapsalu.ee

 

 

Olukord on uus ja kummaline kõigile – rahu, ainult rahu! Üks samm korraga ja ühiselt saame hakkama- nii lapsed, lapsevanemad, õpetajad, tugispetsialistid.

 

Olge terved ja hoiame meetrit!

HHTK nimel

Tiina Kütt