Haapsalu linna üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus seisuga 01.11.2019.

Haapsalu linna üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus, peale arvamuste ja ettepanekute laekumist.

Dokumendid:

  1. Haapsalu linna üldplaneeringu LS ja KSH VTK
  2. Haapsalu linna üldplaneeringu LS ja KSH VTK lisa 2
  3. Haapsalu linna üldplaneeringu LS ja KSH VTK laekunud ettepanekud lisa 3