« Tagasi

Hea talguline ja talgujuht!

Teeme Ära talgupäev peetakse taas mai esimesel laupäeval – 04.05.2019.

Haapsalu linna haldusalas toimuvatele talgutele saab registreeruda siit.

Talgupäeval kokku kogutud jäätmete jäätmekäitluskohta transportimist aitab korraldada vallavalitsus. Selleks tuleb talgujuhil kogutud jäätmekottide, -hunnikute asukohast vallavalitsust teavitada  soovitatavalt kohe esimesel tööpäeval (06.05.2018) pärast talgupäeva toimumist, kas meili või telefoni teel, e-post remi.treier@haapsalulv.ee, tel 472 5313.

 

Jäätmete sorteerimine talgupäeval

On palve, et kogutud segaolmejäätmete hulgast oleks välja sorteeritud haljastusjäätmed, ohtlikud jäätmed ja taaskasutatavad jäätmed:  pakend, elektroonikaromud, klaas vms. Pakendijäätmete sorteerimisjuhend lisatud siia.

Pakendijäätmed saab paigutada tiheasustusaladel ja külakeskustes asuvatesse avalikesse pakendikonteineritesse.

 

Lõkke tegemine talgupäeval

Kulu põletamine on aastaringselt keelatud, kuid enamus kulupõlenguid just lõkkest alguse saavadki! Tiheasustuses tohib tuld teha ainult ettenähtud kohas vastavalt Haapsalu linna jäätmehoolduseeskirjale.

Päästeameti soovitused:

  • Tee lõke pinnasele, mille ümbrus on puhastatud kuivanud taimestikust ja muudest süttivatest materjalidest.
  • Alla ühemeetrise läbimõõduga lõkkekoha ohutu kaugus hoonetest ja põlevmaterjalidest (puuriit, oksahunnik jne) on vähemalt 8 meetrit ning metsast vähemalt 10 meetrit.
  • Kustutamiseks hoia käepärast kahekilone tulekustuti või ämber veega (10 liitrit).
  • Üle ühemeetrise läbimõõduga lõkkekoha ohutu kaugus hoonetest ja põlevmaterjalidest (puuriit, oksahunnik jne) on vähemalt 15 meetrit ning metsast vähemalt 20 meetrit.
  • Kustutamiseks hoia käepärast kaks kahekilost (või üks kuuekilone) tulekustutit või kaks ämbrit vett (kokku 20 liitrit).
  • Vältimaks lõkkest lennanud sädemest alguse saanud tulekahju ära jäta tuleaset kunagi järelevalveta. Peale tule tegemist kustuta põlemisjäägid hoolikalt ära.
  • Üle kolmemeetrise läbimõõduga lõkke tegemiseks on vaja juba päästekeskuse luba. Loa taotlemiseks vajalikud juhised annab päästeala infotelefon 1524. Päästeamet soovitab kevadprahti aga põletada kindlasti väiksemas lõkkes, sest nii on ohutum, kuna tuleaset on oluliselt lihtsam kontrolli all hoida.
  • Avalikul üritusel lõkke tegemise koht ja tule leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus kooskõlastatakse avaliku ürituse korraldamisel asukohajärgse päästekeskusega.

 

Teatamine ohtlikust kaevust

Talgupäeval leitud ohtlikust kaevust tuleb teatada päästekeskuse lühinumbrile 1524 (soovitatav nädalavahetusel) või linnavalitsusse. Ennetustegevusena võiks ohtliku kaevu koheselt käepäraste vahenditega (erksavärviline lint vms) piirata.

 

Haapsalu Linnavalitsus