Hea omastehooldaja!

MTÜ EESTI OMASTEHOOLDUS ja ESTKEER OÜ kutsuvad kõiki lähedase hooldusega seotud inimesi, omastehooldajaid kuulama lühikoolitust "Omastehooldaja Algkursus (OHAK)". Algkursuse käigus käsitletavad teemad algavad esmatasandi hoolduse korraldamisest ja praktilistest näpunäidetest eri tasandite sidumisel ja lõpevad omastehooldajale eluliste muutuste selgitamisega.

Omastehooldaja Algkursus (OHAK) koosneb 4 peatükist:

I peatükk – Kohaliku omavalitsuse  sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisest (seadusandlus, õigused, kohustused sh. ülalpidamiskohustus, esmatasandi abivajaduse hindamine, juhtumikorraldus esmatasandil sh. perearstiteenus)

II peatükk - Esmatasandi sidumine riigitasandi teenustega (Sotsiaalkindlustusamet – puude taotlemine, abivahendid, erihoolekanne, sotsiaalne rehabilitatsioon; Töötukassa – tööturuteenused, töövõime hindamine; Haigekassa - tervishoiuteenused)

III peatükk - Omastehoolduse ja hooldussuhte olemusest (elu- ja rollimuutused, hooldustöö ja abistamise põhimõtted, palgatöö ja omastehoolduse ühildamine)

IV peatükk - Tulevikust, pikaajaline vaade (pikaajaline ja ülemäärane hoolduskoormus, jõuvarud, tervis, majanduslik toimetulek)

 

Koolituspäeva läbinu oskab väärtustada omastehooldajaks olemist ja omaenese osa selles, on julge otsima vajalikku abi ja toetust, suudab asjatundlikult ja võrdväärse partnerina kaasa rääkida keerulistest asjadest ja olukordadest erineva tasandi otsustajatega ning annab adekvaatset infot edasi teistele samade probleemide või muredega lähedaste hooldajatele. Saadud oskused ja teadmised aitavad vähendada hooldus- ja halduskoormust, mis on seotud pereliikme või lähedase võimalikult iseseisva toimetuleku toetamisega just kodustes tingimustes. 

Koolituspäev toimub Haapsalu Sotsiaalmajas, Kastani 7, teisipäeval 09. aprillil kell 11.00- 16.30 ja on osalejale tasuta, sisaldades ka ühe kohvipausi.

Koolitust viivad läbi MTÜ Eesti Omastehooldus juhatuse liikmed Helle Lepik ja Ivar Paimre.

Erikülalisena astub üles Estkeer OÜ tegevjuht Sander Sassi, kes tutvustab terviklahendust hoolduse korraldamisel.

 Koolitusel osalemiseks registreeri end  Haapsalu Sotsiaalmaja kontaktidel: liivi@sotsmaja.ee või telefonil 58557695