« Tagasi

Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor on avatud 17. veebruar – 17. aprill.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused, et seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamistele hoonete väliste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetuse saajate sihtgrupp on hajaasustusega maapiirkonnas elavad füüsilised isikud.

KILIKKA JA LOE LÄHEMALT!