Haapsalus alustatakse esimestesse klassidesse avalduste vastuvõtmist 11.märtsist 2019.

Haapsalus alustatakse esimestesse klassidesse avalduste vastuvõtmist 11.märtsist 2019.

Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri järgi on Haapsalu linn, tagatakse õppimisvõimalus Haapsalu linna koolis.

Esimesse klassi õppima asuva lapse vanem esitab Haapsalu Linnavalitsusele vormikohase taotluse elektroonilisel vormil Haapsalu linna kodulehel  või paberkandjal aadressil Posti 34 alates  11.märtsist kuni 31.märtsini 2019. Nimetatud taotluses märgib lapsevanem muuhulgas ka kooli valikul tehtud eelistused (Haapsalu Põhikool, Haapsalu Linna Algkool, Uuemõisa Lasteaed Algkool, Ridala Põhikool).

Õpilaste nimekirjadega saab tutvuda koolis alates  30. aprillist 2019

Täiendav info telefonil 47 25 306 või mari-epp.taht@haapsalulv.ee.