« Tagasi

Haapsalu tööstusalad saavad arengutõuke

Haapsalu linnavalitsus viib „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" meetme raames ellu kahte Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi finantseeritavat projekti.

PROJEKT 1.

HAAPSALU HOLMIDE TÖÖSTUS- JA SADAMATE ALA AVALIKU INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE 

Projekti raames rekonstrueeritakse Holmi kallas, Westmeri tänav ja nende vaheline Kaluri tänava lõik ning paigaldatakse tänavavalgustus.

Projekti eelarve on 412197 eurot, mida Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond finantseerib 85% ulatuses ehk 350 367,45 euroga. Haapsalu linna omafinantseering on 15% ehk 61 829,55 eurot.

Ehitusprojekti koostaja: E. Jahhu Projektbüroo OÜ

Peatöövõtja: Lääne Teed OÜ, objektijuht Konstantin Dutov, tel. 504 6485.

Omanikujärelevalve: Hansaarendus Grupp OÜ, tel 511 2010.

Projektijuht: Sirli Vaksmann, Haapsalu linnavalitsuse majandus- ja taristunõunik, tel 4725323, 58838892, e-post Sirli.Vaksmann{ätt}haapsalulv.ee.

 Projekti lõpptähtaeg on 9. september 2019.

 

PROJEKT  2.

UUEMÕISA TÖÖSTUSALA TEHNILISE TARISTU RAJAMINE

Projekti raames rajatakse Uuemõisa põhjaosa tööstusalale uus alajaam ja kaugküttetrass.

Projekti eelarve on 405 800 eurot, mida Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond finantseerib 85% ulatuses ehk 344 930 euroga. Omafinantseering on 15% ehk 60 870 eurot.

Projektijuht: Sirli Vaksmann, Haapsalu linnavalitsuse majandus- ja taristunõunik, tel 4725323, 58838892, e-post Sirli.Vaksmann{ätt}haapsalulv.ee.

Projekti lõpptähtaeg on 31. jaanuar 2020.