Haapsalu Kunstikooli direktori konkurss (lapsehoolduspuhkusel oleva direktori asendamiseks)

Haapsalu Kunstikooli direktori konkurss (lapsehoolduspuhkusel oleva direktori asendamiseks)

Haapsalu Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Haapsalu Kunstikooli direktori ametikohale (lapsehoolduspuhkusel oleva direktori asendamiseks)

Nõuded kandidaadile:

 • Kõrgharidus;
 • väga hea suhtlemis- ja juhtimisoskus;
 • meeskonnatööoskus;
 • väga hea eesti keele oskus;
 • heal tasemel inglise keele oskus;
 • kasuks tuleb töökogemus haridusvaldkonnas ja juhtimiskogemus.

 

Omalt poolt pakume:

 • eneseteostamis- ja arenguvõimalust;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;

 

Kanditaatidel palume esitada:

 • sooviavaldust, mis kirjeldab kandidaadi motivatsiooni ametikohale asuda;
 • elulookirjeldust (töö- ja teenistuskäik);
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Tööle asumise aeg:01.veebruar 2020

 

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 23.jaanuariks digitaalselt allkirjastatuna aadressile hlv@haapsalulv.ee