« Tagasi

ELUKOHAANDMETE KORRASTAMISEST

Pärast igakordseid valimisi teavitab Siseministeerium kohalikke omavalitsusi tagastatud valijakaartidest. Valijakaarte tagastatakse erinevatel põhustel. Enamlevinud põhjused on: saaja ei ela aadressil ja postkast puudu.

Saaja ei ela aadressil – RRS § 68 kohaselt on rahvastikuregistri subjektis olev isik kohustatud tagama rahvastikuregistris enda ja oma alaealiste laste ning eestkostetavate elukoha aadressi olemasolu ja õigsuse. Kui teie postkasti on saabunud eelmiste valimiste ajal valijakaart võõrastele isikutele, siis palun pöörduge selle informatsiooniga vallavalitsusse või osavalla valitsusse.

Postkast puudu – Siseministeerium edastab paberkandjal valijale valijakaardi, aga isikule valijakaarti kätte toimetada ei õnnestu, sest puudus postkast.
Sellega seoses tuletame meelde – kui olete tellinud paberil valijakaardi, palun hoolitsege selle eest, et teil oleks olemas postkast. Lisaks valijakaartidele saadetakse isikutele ka muud neile vajalikku ametlikku posti ning ka see ei jõua sellisel juhul isikuteni. Võimalik on tellida eesti.ee aadressilt endale ka elektrooniline valijakaart, mis saadetakse isiku e-posti aadressile.

Võime ju arvata, et teame ja tunneme kõiki kohalikke, milleks meile sehkendamine aadressidega, aga korras aadress on ülitähtis ennekõike sellisel juhul, kui vajame politsei, päästeteenistuse või kiirabi abi.

Registreerides oma õige elukoha aadressi rahvastikuregistris, saavad nii riik kui ka vald inimesega paremini arvestada. Elukohaandmete esitamata jätmine või valesse kohta registreerimine toob kaasa juhtumeid, kus on ilma jäädud kodukoha omavalitsuse toetusest või ei ole väljastatud juhiluba. Korrektse registreerimisega omandab inimene õiguse valida kodukoha omavalitsuse juhte ning saada kodukandist vastavaid teenuseid ja toetusi. Mis veelgi enam  –  kui inimese elukoht on registreeritud õigele aadressile, laekuvad tema makstavad maksud tegelikku elukohta ning kohalik omavalitsus saab selle arvelt maksumaksjale veelgi paremaid tugiteenuseid pakkuda.

Digitaalselt saate kontrollida oma rahvastikuregistrijärgse elukoha andmeid kodanikuportaalis www.eesti.ee

Kellel digitaalselt andmete kontrollimise võimalus puudub, võib pöörduda:

Registripidajad Kaire Viiluste 4725671, 4725325