« Tagasi

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine.

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine.

 

Haapsalu Linnavalitsus võttis 21.08.2019 istungil korraldusega nr 723 vastu Niine tn 49 kinnistu detailplaneeringu.  

Detailplaneeringuga on kavandatud muuta osaliselt 2597m2 suuruse Niine tn 49 krundi kehtivat ehitusõigust,  suurendada põhihoone maksimaalset kõrgust. Krundi kasutamise sihtostarve (elamumaa), hoonete suurim lubatud arv (2 hoonet) ja suurim lubatud ehitusalune pind (600m2) jäävad kehtima. Krundile püstitatava elamu planeeritud maksimaalne kõrgus on 9,6 meetrit. Hoone võib olla kuni kolme korruseline, hoone mahud peavad olema liigendatud. Detailplaneering on vastavuses linna üldplaneeringule.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 05. - 19.09.2019. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).