« Tagasi

2. märtsil algab Haapsalu linna restaureerimistoetuse taotluste vastuvõtt

Haapsalu linna arhitektuuripärandi, linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud miljööpiirkondade säilitamisele ja kaitsmisele kaasa aitamiseks, avab linnavalitsus 2. märtsil restaureerimistoetuse taotluste vastuvõtu.

Toetuse sihtotstarbeks on Haapsalu linna

 muinsuskaitsealal ja miljööväärtuslikel aladel asuvate, enne 1944. a. ehitatud hoonete ja rajatiste avariilise olukorra likvideerimine, arhitektuursete detailide (korstnad, rõdud, trepid, sambad, piirded, varikatused, jne), avatäidete (uksed, aknad, luugid, jne), piirdeaedade restaureerimine ja taastamine.

Taotluse vormi ja taotlemise tingimused leiab siit: https://www.haapsalu.ee/restaureerimistoetus
Taotlused tuleb esitada linnavalitsuse sekretärile või e-posti aadressil: hlv@haapsalulv.ee

Hea teada:

  • Toetust makstakse ühe taotluse alusel teostatud tööde maksumusest kuni 50%, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot. Toetus makstakse välja pärast tööde lõpetamist.
  • Toetus eraldatakse restaureerimistöödele, mis toimuvad 12 kalendrikuu jooksul alates linnavalitsuse ja taotleja vahelise toetuslepingu sõlmimisest. Varasemaid kuludokumendid ei ole abikõlbulikud.
  • Toetuse eraldamise otsustab linnavalitsus 21 päeva jooksul pärast nõuetekohase taotluse laekumist.
  • Taotlusi võetakse vastu jooksvalt kuni toetusteks planeeritud eelarve on toetusteks ära jagatud. Taotluste vastuvõtu lõpetamise kohta avaldatakse info linna veebilehel ja sotsiaalmeedias.
  • Kinnistu kuuluvuse kohta vanalinna muinsuskaitsealale, kaitsevööndisse või miljööväärtuslikule alale leiab informatsiooni siit (kaardikiht Muinsuskaitse) http://gis.haapsalu.eu/

 

 

Lisainfo: Ülla Paras
ulla.paras@haapsalulv.ee
tel 4725346, 53462673