« Tagasi

Massipiirangu kehtestamine avalikult kasutatavatel kohalikel teedel

Kehtestada alates 01.04.2023 Haapsalu linna haldusterritooriumi hajaasustuspiirkonnas asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel liikluspiirang sõidukitele kogumassiga üle 8 tonni. Piiranguga teedele (lisatud) paigaldatakse statsionaarsed massipiirangut tähistavad liiklusmärgid koos lisateatetahvliga (märk 893), millel täpsustav tekst „keeld kehtib metsandussektoriga seotud tehnikale".

Massipiiranguga avalikult kasutatavatel kohalikel teedel on metsandussektoriga seotud tehnikal lubatud liigelda vaid linnavalitsuse vastava eriloa alusel.