« Tagasi

Männiku tee kergliiklustee rajamine

 

Projekti lühikokkuvõte:

Tiheda autoliiklusega Männiku tee äärde rajatakse kergliiklustee, mis on jagatud jalgratta- ja jalgteeks. Männiku tee kergliiklustee algab Kiltsi tee kergliiklusteelt ja lõpeb Lihula maantee servas, kuhu on planeeritud rajada nõuetele vastav kergliiklustee Lihula mnt rekonstrueerimise käigus.

Männiku tee kergliiklustee tagab jalgsi, ratta ja invavahendiga turvalise liikumisvõimaluse selle piirkonna elanikele ja töötajatele. Kuna Männiku tee kergliiklustee ühendab omakorda Lihula mnt ja Kiltsi tee kergliiklusteed, paraneb oluliselt turvaline liikumisvõimalus eri piirkondade vahel jalgsi, ratta või invavahendiga. Lisaks paraneb turvaline ligipääs linnaliini bussi kasutajatele.

Toetuse rahastaja: Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest

Toetusmeede: 20.5.1 Transpordi- ja energiataristu investeeringud

Taotlusvoor: RRF 5.1.55 ATV1 Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse - 18.02.2022-18.04.2022

Valdkond, millesse projekt panustab: 20.5.1.55 KOVide investeeringud jalgratta- ja/või jalgteedesse (siseriiklik)

Projekti kogumaksumus: 303622,956 EUR

Toetuse määr: 70%

Toetus: 212536,0692 EUR

Haapsalu linna omafinantseering: 91086,8868 EUR

Projekteerimis- ja ehitustööd: Lääne Teed OÜ (10879306)

Omanikujärelevalve: Eastconsult OÜ (12972814)

Projekti teostamise aeg: 18.04.2022 - 31.10.2023

Projektijuht: Aivar Sein, Haapsalu linnavalitsuse ehitusnõunik (e-post: aivar.sein@haapsalulv.ee; tel: 5229962