« Tagasi

Maamaks 2024. aastal

Maamaksu maksab maa omanik, kasutaja, hoonestaja, kasutusvaldaja või maa kasutamise õiguse saanud isik.

Maa-amet viis 2022. aastal läbi maa korralise hindamise, mille tulemusel maa väärtus muutus. Uued maa maksustamishinnad hakkavad kehtima 01. jaanuaril 2024 ning muutub maamaksusumma. Maamaksu hüppelise kasvu piiramiseks kehtivad kaitsemehhanismid:  https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/muud-maksud-ja-nouded/maamaks#maksumaarad-2024

Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas on maamaksu maksjatel võimalik vaadata 2024. aasta prognoositavat maamaksusummat: https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/muud-maksud-ja-nouded/maamaks

Haapsalu Linnavolikogu 29.06.2023 määrusega nr 26 kehtestatud maamaksumäärad: https://www.riigiteataja.ee/akt/406072023020

Info:

Marju Kohtringult  tel 47 25 322,
marju.kohtring(ätt)haapsalulv.ee